Encamên lêgerînê
qijqijandin (i) m 1. kavurma, kızartma 2. yakma, kavurma (güneş için)
l/gn 1. kavurmak, kızartmak 2. yakmak, kavurmak (güneş için)