Encamên lêgerînê
qeyd pranga, kayıt.
m 1. kayıt (bir yere mal ederek deftere geçirme) * qeyda zarok nehate dîtin çocuğun kaydı bulunmadı 2. kayıt (bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb. nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması) 3. kayıt (şart, sınırlama, davranışlarını çevreleme) * bêyî ku tu merc û qeydekî bide pêş, ji lihevhatinê re hazir e hiç bir kayıt ileri sürmeksizin anlaşmaya hazır 4. kayıt (resmi belge) 5. kayıt (ses veya resmi, manyetik bant üzerine geçirme işlemi) (yek)
m 1. bukağı, ayak prangası, keşen (ayak kösteği), künde 2. köstek (hayvanın kaçmasını önlemek için ayağına bağlanan şey)
qeyd avêtin piyê (yekî) bukağı vurmak
qeyd bûn (ii) l/ngh 1. kaydolmak, yazılmak 2. kaydolmak (ses kaydı vb. için)
qeyd kirin prangaya vurmak
(birinin) burnundan yakalamak (birini yönetimi altına almak)
qeyd kirin (i) m köstekleme, bukağılama, prangalama
l/gh kösteklemek, bukağılamak, prangalamak
qeyd kirin (ii) m 1. kaydetme (yazma) 2. kaydetme (herhangi bir şeyi bir yere mal etme, bir şeyin tarih, numara veya adını bir deftere geçirme) 3. kaydetme (hatırlamak için not etme) 4. kaydetme (sesi veya resmi manyetik bant üzerine geçirme 5. kaydetme (sıcaklık, basınç gibi bir niceliğin değişkenliğini tespit etme)
l/gh 1. kaydetmek (yazmak) 2. kaydetmek (herhangi bir şeyi bir yere mal etmek, bir şeyin tarih, numara veya adını bir deftere geçirmek) 3. kaydetmek (hatırlamak için not etmek) 4. kaydetmek (sesi veya resmi manyetik bant üzerine geçirmek) * dengê min qeyd kire band sesimi kasete kaydetti 5. kaydetmek (sıcaklık, basınç gibi bir niceliğin değişkenliğini tespit etmek)
qeyd kirin piyê (yekî) ayağına bukağı vurmak
qeyd li lingan xistin 1) ayağına bukağı vurmak 2) ayağına köstek vurmak
qeyd û bend kayıt kuyut
qeyd û bend danîn kayıt koymak
qeyd xistin lingê (....) 1) ayağına bukağı vurmak 2) (hayvanı) bukağılamak
qeyda (tiştekî) kirin kayda geçirmek
qeyda (yekî) xera kirin (birinin) kaydını silmek
qeydbûn (i) m kösteklenme, bukağılanma
l/ngh kösteklenmek, bukağılanmak
qeydbûn (ii) m 1. kaydolma, yazılma 2. kaydolma (ses kaydı vb. için)
qeydbûyîn (i) m köstekleniş, bukağılanış
qeydbûyîn (ii) m kaydoluş
qeydî m 1. kayıt (bir yere mal ederek deftere geçirme) 2. kayıt (bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb. nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması) 3. kayıt (resmi belge)
qeydî (..) bûn -e kaydolmak, -e yazılmak * zarok qeydî dibistanê bûn çocuklar okula yazıldı
qeydî (...) kirin -e kaydetmek¸ kayda geçirmek, -e yazmak (bir yere kaydetmek)* kurik qeydî dibistanê kir çocuğu okula kaydetti
qeydî (i) m zarar, ziyan
qeydî bandê kirin banda almak
qeydî teybê kirin teype kaydetmek, teype almak
qeydik tasma, pranga.
qeydik (i) n kayıt (marangozlukta)
qeydik (ii) m sakandırık (baş giysilerinde çene bağı)
qeydik (iii) n bilek
qeydîya rabirdayê (an jî sabiqeyê) hiq sabıka kaydı
qeydker nd/nt 1. kaydedici, mukayyit 2. fiz/m imleç, kaydedici
qeydkirî (i) rd köstekli, bukağılı, prangalı (bukağılanmış olan)
qeydkirî (ii) rd kayıtlı, kaydedilmiş
qeyd amûra girêdana piyên hêsîr û girtiyan
(navdêr, mê) bend, ben, zincîr, girê, girêk, bend, rêç, rêbaz, tomar, sicil, newar.
Herwiha: qeîd, qeyid, qeyîd.
Têkildar: qayd.
Bide ber: qey.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: qeyd bûn, qeyd kirin. Navdêr: qeydbûn, qeydkirin Rengdêr: qeydbûyî, qeydkirî.
: bêqeyd, bêqeydî, biqeyd, biqeydî, qeydî
qeyd bûn (lêker)(Binihêre:) qeyd
qeyd kirin 1. zincîr kirin 2. tomar kirin 3. nivîsîn
(lêker)(Binihêre:) qeyd
qeydbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) qeyd
qeydbûyî (rengdêr) (Binihêre:) qeyd
qeydî (navdêr, mê) rewşa qeydbûnê, tomar.
ji: qeyd + -î.
Bikaranîn: Lêker: qeydî kirin. Navdêr: qeydîkirin
qeydî kirin (lêker)(Binihêre:) qeydî
qeydik [I] bazinê ku davêjin stû an jî piyan û pê girêdidin [II] 1. movika ku destan bi milan ve girêdide 2. movika ku piyan bi lingan ve girêdide
(navdêr, mê) bendik.
ji: qeyd +-ik
qeydîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qeydî
qeydkarî (navdêr, mê) tomarkerî.
ji: qeyd +-karî
qeydker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê qeyd dike, tomarker.
ji: qeyd + -ker
qeydkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye qeyd kirin.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: qeydkirî Zazakî: qeydkerde (nêrî), qeydkerdî (makî)
qeydkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qeyd
qeydxane (navdêr, mê) tomarxane.
ji: qeyd +-xane
qeyd record
bond, fetter
qeyd kirin to record
qeyde rule
qeyd Art
Band
Fessel
Fußfessel
Fußkette
Kettenglied
Melodie
schwere Sträflingskette
Weise
qeyde Basis
Grundlage
Grundsatz
Ordnung
Prinzip
qeyd m. qeyde, kunde, kosteke m.
m. pixawe, qeyde, pranga m.
m. tawle, qeyde m.
m. qeyd n.
qeyd bûn lng. qeyd bîyene, nûsîyene, nivisîyene
qeyda sabiqaye m.
qeyda sabiqaye kirin lg. . qeyd kerdene, nivisnayene, nûstene, nûsnayene
qeyda sabiqayekirî rd. qeycikerde *qeyd û bend qeyd û bend, qeyd û quyd
qeydbûn m. qeydbîyayis, nûsîyayis, nivisîyayis n.
qeyde m. hencar, raûrêçe, rêzike, qayde, qural, qeyde n.
qeydik m. xapa linge, qeydike, kapike (astor) m.
qeydiya rabirdayê n. qeyda sabiqaye m.
qeydiya sabiqayê n.
qeydkirî rd. pixawin, qeydin, prangayin
rd. tawlkerde, qeycikerde, kapikkerde, kapkerde
qeydkirin lg. . tawl kerdene, qeyd kerdene, kapik kerdene, kap kerdene, qeyde piranayene, tawlnayene
qeyd kayıt
qeyd kerdene kaydetmek
qeydê xo viraştene kaydını yaptırmak
qeydî (zafhûmar) pranga
qeydkerda kayıtlı
qeydkerde kayıtlı
qeydkerdîye kayıtlı