Encamên lêgerînê
qetandin (iii) m 1. ayırma (bir yeri bir engelle bölme) 2. ayırma (birbirinden uzaklaştırma) 3. ayırma (seçme) 4. ayırma (iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozma) 5. ayırma (tahsis etme)
l/gh 1. ayırmak (bir yeri bir engelle bölmek) 2. ayırmak (birbirinden uzaklaştırmak) 3. ayırmak (seçmek) * min ji bo pirtûkê wêne qetandin kitab için resimler ayırdım 4. ayırmak (iki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak) * jinik ji şûyê wê qetandin kadını kocasından ayırdılar 5. ayırmak (tahsis etmek)