Encamên lêgerînê
qerase 1.kaldıraç, manivela. 2.mec. azman, zebella.
qerase (i) n 1. kaldıraç, manivela 2. arkıt (kapıların arkasına konulan kalın kuşak)
qerase (ii) rd iri, iriyarı, cesametli, kocaman
qerastin l/ngh kasılmak
qerastin (i) m 1. kaldırmaya çalışma (bir şeyi yerden kaldırmaya çalışma) 2. kıstırma (kapatarak sıkışmasına neden olma) 3. mec zora koşma
l/gh 1. kaldırmaya çalışmak (bir şeyi yerden kaldırmaya çalışmak) 2. kıstırmak (kapatarak sıkışmasına neden olmak) 3. mec zora koşmak
qerastin (ii) m kasılma, dayılanma
l/gh kasılmak, dayılanmak
qerastin (iii) m oyalama, geciktirme
l/gh oyalamak, geciktirmek * çi qas bavê min lez dikir, apê min diqerast ne kadar babam acele ediyorduysa da amcam oyalıyordu
qerase 1. telhîn û dirêj, tot û dirêj 2. malêle qeraş aşvan *“derdê qerêş, av her ser êş”
(rengdêr) pir mezin,pir girs zilamekî qerase;avahiyek qerase
qeras rd. qerac, qeraj
m/n. avranrî, arwançî, avsanrî, arbançî, arewançî, arwunçî n.
qerase m. qirase, qerase, qirnase, qerste n.
qerasî m. arwançîyîye, avranrîyênî, avsanrîyênî, arwançîyênî m.
qerastin lg. . xecelnayene, xejelnayene, xezelnayene