Encamên lêgerînê
qerî m parlak siyahlık
qerîn (i) m vazgeçme
l/ngh vazgeçmek
qerîn (ii) m yatışma, ıstırabı dinme
l/ngh yatışmak, ıstırabı dinmek
qerîne m 1. dokunaklı söz, iğneli söz, imalı söz, kinaye 2. wj kinaye
qerîne di ber re avêtin (birini) iğnelemek, (birine) lâf dokundurmak
qerîne kirin l/gh imalı konuşmak, lâf dokundurmak
qerîne li bin çengê (yekî) xistin (birini) iğnelemek, lâf dokundurmak
qerînedar rd imalı, kinayeli
qerînek ant/m kıkırdak
qerînekirin m imalı konuşma, lâf dokundurma
qerîngan bot/m korunga
qerînok ant/m kıkırdak
qerîsok m mercimek unundan yapılan ekmek
qerîze ps/m iç güdü
qerîzedar rd iç güdülü
qerîb (rengdêr) nêzîk,nêz.
ji wêjeyê: Insan bi xwe hem zelam e hem nûr Adem ji te hem qerîb e hem dûr w:Ehmedê Xanî têbîniyên helbestê 1-zelam peyveke erebî ye ku tê wateya tarîtî.Çi tekiliya wê bi zelama kurmancî nîne.Çavkanî:Arif Zêrevan(nefel.com).
Herwiha: eqreba
qerîn/diqere/biqere dev jê berdan
qerîngan korîgan
qerîse berifa req, cemed, qeşa
qerîsok (rengdêr) dema qerîse erdî digire, qerisok
qerîmok m. qesa, qeresok, ays, qerese, dondirme m.
qerîne m. î m., îhsas n.
qerîsok rd. huskepaka, huskesayî, qija, serdo husk, huska