Encamên lêgerînê
qencîkar nd/nt 1. iyilikçi, iyiliksever, lütufkâr 2. kayracı, providensiyalist
qencîkarî m 1. iyilikçilik, iyilikseverlik, lütufkârlık 2. fel kayracılık, providensiyalizm