Encamên lêgerînê
qemitok rd buruk, kekre (tadı kekre olan) * bihoka qemitok buruk ayva
qemitokî rd burukça, kekrece (tadı biraz buruk olan)
qemitokîtî m burukluk, kekrelik * qemitokîtiya bihokê ayvanın burukluğu
qemitok rd. tirsetift
qemitok tî m. tirsetiftîye, tirsetitftênî m
qemitokî rd. tirsetiftkî