Encamên lêgerînê
qemandin hafifçe yakmak
qemandin (navdêr, mê) dema tiştek bi hêt gerimkirin bêhin jê dihêt lê nesojit, :patek qemandî; nîvsotînanê qemandî, bdn, :ez di qemînim em di qemînîn tu di qemînî hûn di qemînin ew di qemîne, it ewan di qemînin, pr, :dê bi qemînim qemînîn qemînî qemînin qemînit, ne qemînin, bdb, :di qemand diqemandin, db dûr, :qemandibû qemandibûn (f), :bi qemîne bi qemînin
qemandin/diqemîne/biqemîne qemirandin