Encamên lêgerînê
qeliz m 1. merakını giderme 2. kaçamak (hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma)
qelizandî rd sindirilmiş (pusması sağlanmış olan)
qelizandî (i) rd kaydırılmış
qelizandin (i) m kaydırma, kaydırış
l/gh kaydırmak
qelizandin (ii) m 1. sindirme, sindiriş (pusmasını sağlama) 2. pusuya yatma, gizlice bekleme 3. tecessüs, beli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma 4. merakını gidermeye çalışma
l/gh 1. sindirmek (pusmasını sağlamak) 2. pusuya yatmak, gizlice beklemek * pisîk xwe li ber mişk qelizandiye kedi fare için pusuya yatmış 3. beli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmak 4. merakını gidermeye çalışmak
qelizgeh ast/m rasathane, gözlem evi
qelizîn (i) m 1. kayma, kayış (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirme) 2. kayma (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirme)
l/ngh 1. kaymak (düz, ıslak ve kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek) 2. kaymak (kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek)
qelizîn (ii) m 1. pusma, sinme 2. çömme 3. tüymek, kaçmak (görünmeden gitme, sıvışma) 4. kaytarma (işten kaçma) 5. tecessüs etme
l/ngh 1. pusmak, sinmek 2. çömmek 3. tüymek, kaçmak (görünmeden gitmek, sıvışmak) 4. kaytarmak (işten kaçmak) 5. tecessüs etmek
qelizok rd 1. casus (çaktırmadan dinleyen) 2. kaytarıcı
qelizandî (rengdêr) telandî, letandî.
ji: qelizand + -î
qelizandin (navdêr, mê) xwe vedizîn, bdn, :ez di qelizînim em di qelizînîn tu di qelizînî hûn di qelizînin ew di qelizîne, it ewan di qelizînin, pr, :dê bi+bdn bdb, :di qelizand di qelizandin db dûr, :qelizandibû qelizandibûn (f), :bi qelizîne bi qelizînin
qelizandin/diqelizîne/biqelizîne xwe vedizîn, fizirîn
qelizî (rengdêr) livlivî, qeliqî, livî, lebitî, tişta/ê yan kesa/ê ku ketiye.
Herwiha: qeliziyayî.
Têkildar: qelizandî.
ji: qelizîn
qelizîn (lêker)(navdêr, mê) qeliqîn, livlivîn, livîn, lebitîn. Tewîn: -qeliz-.
Herwiha: qeliziyan.
Têkildar: qelizandin.
: qelizî, qeliziyayî
qelizîn/diqelize/biqelize 1. lê telandin, pêdizkî bi rê ve çûn 2. li benda firsendekê man
qelizandin v.t. to make disappear. Also see: xwe qelizandin.
v.t. to make disappear. Also see: xwe qelizandin.
qelizandin lg. fîsiknayene, suruknayene, çivirnayene, vizirnayene *xwe qelizandin lz. telîyene, xo telênayene
qelizîn lng. fisfîsîyene, çiv dayene, surikîyene, vizirîyene, xo çivirnayene
lng. telîyene, xo telênayene