Encamên lêgerînê
qelişandin m 1. yarma 2. yarma (içinden geçme) 3. açma (yarma) 4. yarmalama (uzunlamasına ikiye bölme) 5. yırtma, yırtış 6. yırtma (vücudu kanatacak kadar derin çizme) 7. yırtma (zorlama) 8. mec bir şeye yüksek fiyat biçme 9. mec fazla gelir getirme
l/gh 1. yarmak 2. yarmak (içinden geçmek) * keştî av qelişand gemi suyu yardı 3. açmak (yarmak) * wan kînor qelişand çıbanı açtılar 4. yarmalamak (uzunlamasına ikiye bölmek) 5. yırtmak 6. yırtmak (vücudu kanatacak kadar derin çizmek) * pisîkê destê zarok qelişandibû kedi çocuğun ellini yırtmıştı 7. yırtmak (zorlamak) * hingî min gazî kir, min qirika xwe qelişand bağıra bağıra gırtlağımı yırttım 8. mec bir şeye yüksek fiyat biçmek 9. mec fazla gelir getirmek
qelişandin (lêker) qelaştin
qelişandin/diqelişîne/biqelişîne 1. derizandin 2. dirandin 3. kirin çend biran
qelişandin qelişînv.t. to split, cleave
qelişandin spalten
zerreißen
qelişandin aufreißen
öffnen