Encamên lêgerînê
qelaş (i) bnr qîş û qelaş
qelaş (ii) m çapul
qelaştî rd 1. yarık 2. yırtık, yirik * destmaleke qelaştî yırtık bir mendil
qelaştîbûn m 1. yarıklık 2. yırtıklık
qelaştin m 1. yarma 2. yarma (içinden geçme) 3. açma (yarma) 4. yarmalama (uzunlamasına ikiye bölme) 5. yırtma, yırtış 6. yırtma (vücudu kanatacak kadar derin çizme) 7. yırtma (zorlama) 8. mec bir şeye yüksek fiyat biçme 9. mec fazla gelir getirme
l/gh 1. yarmak 2. yarmak (içinden geçmek) * keştî av qelaşt gemi suyu yardı 3. açmak (yarmak) * wah kînor qelaşt çıbanı açtılar 4. yarmalamak (uzunlamasına ikiye bölmek) 5. yırtmak 6. yırtmak (vücudu kanatacak kadar derin çizmek) * pisîkê destê zarok qelaşt kedi çocuğun ellini yırttı 7. yırtmak (zorlamak) * hingî min gazî kir, min qirika xwe qelaşt bağıra bağıra gırtlağımı yırttım 8. mec bir şeye yüksek fiyat biçmek 9. mec fazla gelir getirmek
qelaş (navdêr, nêr) yê/a ku deq, dolab, dek û dolap, paposî, fend, hîletiyê dike.
Herwiha: qellaş.
: qelaşî
qelaştî (navdêr, mê) qelş, terk, derz, çirandî.
ji: qelaş +-tî
qelaştin (lêker) qelişandin, kirin du filqan. Tewîn: -qelêş-
qelaştin/diqelêşe/biqelêşe 1. dirandin 2. qul kirin
qelaş split open, wounded
qelaştin (biqelêşe) to split, to tear, to operate,
v.t. to split, split open;
to slice
v.t. to split, split open;
qelaştina cerahî surgical incision
qelaştin durchbrechen
entzweien
spalten
teilen
zerreißen