Encamên lêgerînê
qelîn kavrulmak.
qelîn (i) m 1. kavrulma, kavruluş (et, çekirdek vb. için) 2. kızarma, kızarış (yiyecekler için; tavada kızgın yağ içinde kızararak pişme)
l/ngh 1. kavrulmak (et, çekirdek vb. için) * goşt têr baş qeliyaye et iyice kavrulmuş 2. kızarmak (yiyecekler için; tavada kızgın yağ içinde kızararak pişmek)
qelîn (ii) m 1. kırılma (savaş, bulaşıcı hastalık vb. sebebiyle çok insan veya hayvan ölme, mahvolma) 2. körelme, soyu tükenme, soyu kuruma, kökü kazılma 3. soğuktan kırılma
l/ngh 1. kırılmak (savaş, bulaşıcı hastalık vb. sebebiyle çok insan veya hayvan ölmek, mahvolmak) 2. körelmek, soyu tükenmek, soyu kurumak, kökü kazılmak * babir dikin biqelin kaplanların soyu tükenmek üzere 3. soğuktan kırılmak
qelîncik zo/m kurbağa
qelîne m 1. tariz, dolaylı söz söyleme 2. kinaye, dokunaklı söz, iğneli söz, imalı konuşma
qelîne avêtin imalı konuşmak, (bi)
qelînek m kavurga
qelîneyan çûn (yekî) (birine) lâf dokundurmak, imalı sözlerle birinin üzerine gitmek * bi qelineyan neyên me imalı sözlerle üzerimize gelmeyin
qelînok m 1. kırım, katliam, kıyım 2. kırım, kıran (hayvanların hastalık, soğuk gibi sebeplerle ölmesi) 3. bj kıran, ölet
qelînok danîn kırım yapmak
qelînok hatin danîn kıyım yapılmak
qelînok jê re hatin kıran girmek
qelînok ketin (...) kıran girmek
qelînok ketin nav (…) içine kıran girmek
qelînoka (...) anîn kökünü kurutmak, köküne kibrit suyu dökmek, kökünü kazımak
qelînoka (...) danîn soyunu kurutmak
qelînoka (...) hatin kökü kazınmak, kıran girmek, kökü kurumak
qelînoka (tiştekî) bê köküne kibrit suyu
qelîn 1. hatin qelandin (lêker)(navdêr, mê) hatin qelandin, birijîn, hatin biraştin, birihîn, telifîn, qirr bûn, dûndeya wan neman.
Herwiha: qelan, qelhan, qelhîn, qelihan, qelihîn, qeliyan, qelyan. Tewîn: -qel-.
ji: qelî + -în.
: qeliyayî, qelî 2. darikê ku tûtin pê tê kêşan. Binêre;, qelûn
qelîn/diqele/biqele 1. bi tîna germê req bûn 2. li ser agirî pijîn 3. ji ber bêaviyê çilmisîn 4. ji navê çûn, binevat bûn
qelînbar (rengdêr) birhînbar.
ji: qelîn +-bar
qelînek (navdêr, mê) bijêrik, firik
qelînok (navdêr, mê) nîjadkujî, tevkujî, kokqelîn, kokbirîn, qir, qetlîam, jenosîd, kul, çor, qel, qaq, qiran.
ji: qelîn +-ok
qelînok danîn (lêker) qir kirin.
ji: qelînok + danîn
qelîn (biqele) to annihilate
qelîn lng. sur bîyene, qijilîyene, teriqîyene, qelîyene, tereqîyene, qiliyene, tireyene, roqizilîyene (ron de)
qelîne m. tarîz n.
qelînek m. qelêneke, bijêreke m.