Encamên lêgerînê
qelîştek m 1. yarık, rahne 2. yırtmaç
qelîşteka qûnê nd kıç yolu
qelîştekî rd 1. yarıklıca 2. yırtmaçlı
qelîştekîtî m yarıklık
qelîştek 1. derz 2. cerx 3. qul