Encamên lêgerînê
qehpe m 1. kahpe 2. mec/rd kahpe (dönek)
qehpekî rd kahpece
qehpetî m 1. kahpelik 2. mec kahpelik (döneklik)
qehpetî kirin l/gh 1. kahpelenmek 2. mec kahpelenmek (kaleşlik, döneklik etmek)
kahpelik etmek (veya yapmak)
qehpetîkirin m 1. kahpelenme 2. me kahpelenme (kaleşlik, döneklik etme)
qehpexane m kerhane, randevu evi
qehpe f. prostitute.
qehpetî f. prostitution
qehpe Dirne
Hure
hurenhaft
sodomitisch
qehpe rd. forq, qabik, orispî, qehpe, çimteber, qahpik, urimsipî
qehpetî m. forqîye, qabikîye, orispîyênî, forqênî m.
qehpe (m) orospu, fahişe, kahpe, sürtük
(n) 1)(mecazî) orospu, fahişe, kahpe, sürtük, 2) (mecazî) dönek
qehpey (m) bakınız: qehpeyî (m), qehpeyîye (m)
qehpeyî (m) 1)orospuluk, fahişelik, kahpelik, sürtüklük 2)(mecazî) döneklik
qehpeyîye (m) 1)orospuluk, fahişelik, kahpelik, sürtüklük 2)(mecazî) döneklik