Encamên lêgerînê
qehpe m 1. kahpe 2. mec/rd kahpe (dönek)
qehpekî rd kahpece
qehpetî m 1. kahpelik 2. mec kahpelik (döneklik)
qehpetî kirin l/gh 1. kahpelenmek 2. mec kahpelenmek (kaleşlik, döneklik etmek)
kahpelik etmek (veya yapmak)
qehpetîkirin m 1. kahpelenme 2. me kahpelenme (kaleşlik, döneklik etme)
qehpexane m kerhane, randevu evi
qehpe f. prostitute.
qehpetî f. prostitution
qehpe Dirne
Hure
hurenhaft
sodomitisch
qehpe rd. forq, qabik, orispî, qehpe, çimteber, qahpik, urimsipî
qehpetî m. forqîye, qabikîye, orispîyênî, forqênî m.