Encamên lêgerînê
qefa m 1. doğal sığınak, mağara 2. taş oyuğu * qefaya zinar kaya oyuğu
qefal m göğsü örten elbiselerin düğmeli kısmı
qefaltî rd 1. yakalanmış olan 2. kapalı, ilikli 3. kilitli, kitli
qefaltin m 1. yakalama (bir kimseyi veya şeyi elle tutma) 2. yakalama (kaçan kimseyi ele geçirme, derdest etme) 3. yakalma (bir kimsenin gitmesine engel olma, durdurma) 4. yakalma (bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulma, bir kimsenin suçu ortaya çıkma) 5. yakalama (bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etme) 6. tutma (anlama, farkına varma) 7. ilikleme, kapama, kapatma 8. kilitleme, kitleme 9. kapatma (yolsuz olarak bir malı değerinden daha aşağı bir karşılıkla elde etme) 10. argo yakalama, kıstırma, sıkıştırma
l/gh 1. yakalamak (bir kimseyi veya şeyi elle tutmak) 2. yakalamak (kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek) 3. yakalmak (bir kimsenin gitmesine engel olmak, durdurmak) * li ber derî min ew qefalt û ez pê re axivîm onu kapıda yakalayıp konuştum 4. yakalmak (bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak) 5. yakalamak (bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek) 6. tutmak (anlamak, farkına varmak) * min du heb virên wî qefaltin iki yalanını tuttum 7. iliklemek, kapamak, kapatmak * bişkokên xwe biqefêle düğmelerini kapa (veya ilikle) 8. kilitlemek, kitlemek * derî qefalt kapıyı kilitledi 9. kapatmak (yolsuz olarak bir malı değerinden daha aşağı bir karşılıkla elde etmek) * taximê palgehan bi erzanî qefaltin koltuk takımını ucuza kapattılar 10. argo yakalamak, kıstırmak, sıkıştırmak * di quncikekî de jinik qefalt kadını bir köşede sıkıştırdı
qefandî rd korunaklı, korunmuş
qefandin (i) m 1. yakalama (bir kimseyi veya şeyi elle tutma) 2. yakalama (kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etme)
l/gh 1. yakalamak (bir kimseyi veya şeyi elle tutmak) 2. yakalamak (kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek)
qefandin (ii) m 1. barındırma 2. koruma
l/gh 1. barındırmak 2. korumak
qefa (navdêr, mê) şikeft, ziving, mixare, zang, berqef, qulqulî, cihê kevirî û vala di zinaran de, mixer.
Bide ber: qaf, qafe.
ji wêjeyê: Tu sitar û penaha fileyan nemabû. Serbazên tirk li dû wan dihatin, çeteyan jî mal û hebûnên wan talan dikirin. Demsal jî payîza dereng a Serhedê bû. Bi sedan jin û zar li qefa zanga kevirê sipî ji tirs û birsa û sermayê can didan. Ta niha jî hestiyên cenazên wan li qefa Kevirê Fila hene.(Perwîz Cîhanî: Mexîn?, Amidakurd.com, 8/2007).
: qefastan, qefayîBide Ber, çiya, newal, lat, bîr
qefaltin/diqefêle/biqefêle 1. girtin 2. bi dest xistin 3. zirze kirin
qefare kilîleke mezin a darînî ye
qefare kirin bi qefareyê kilîl kirin
qefayî (navdêr, mê) rewşa qefabûnê.
ji: qefa + -yî
qefa m. sikefte, qafe, mixara, eskefte, skefte, eskefte, kaf, mixera m.
qefaltin lg. girewtene, tepistene, tepêstene, depistene
lg. kîp kerdene, qefelnayene, girewtene, rajonayene, cadayene, racenayene
lg. mayeknayene, gojege têfîstene, biskojî têfîstene
m. mayeknayis, gojegetêfîstis, biskojîtêfîstis n.
lg. zeft kerdene, bizor girewtene
qefandî rd. kîpkerde, qefelnaye, girewte, rajonaye, cadaye,racenaye
qefandin lg. girewtene, tepistene, tepêstene, depistene
lg. kîp kerdene, qefelnayene, girewtene, rajonayene, cadayene, racenayene
qefalnayene bakınız: qefilnayene
qefalnayîş (n) bakınız: qefilnayîş (n)
qefalyayene bakınız: qefilîyayene
qefalyayîş (n) bakınız: qefilîyayîş (n)