Encamên lêgerînê
qedirqûnî m değerbilmezlik, iyilikbilmezlik, nankörlük
qedirqûnî bûn l/ngh nankör olmak
qedirqûnîbûn m nankör olma
qedirqûnîkirin l/gh nankörlük yapmak