Encamên lêgerînê
qedir n kadir, değer, kiymet
qedir û qîmet kadir kiymet, sayma, hürmet gösterme
qedir û qîmet dan (yekî) (birine) değer vermek, (birine) saygı göstermek, hürmet etmek
qedir û qîmet nizanîn hatır gönül bilmemek, hatır saymamak veya tanımamak (kırıcı davranmak)
qedir û qîmet tê de bûn (biri) yol yordam bilmek
qedir û qîmetê (yekî) girtin kadrini bilmek, (birine) değer vermek, itibar etmek, paye vermek
qedir zanîn kadir bilmek, kadir kiymet bilmek, iyilik bilmek
qedirandin m tahmin etme
l/gh tahmin etmek
qedirbilind rd yüksek değerli
qedirbilindî m yüksek değerlilik
qedirê (yekî) girtin kadrini bilmek, değer vermek, (birinin) hatırını saymak, hürmet göstermek
qedirê (yekî) li balê (cem an jî nik) hebûn (birinin yanında veya nezdinde) değeri olmak
qedirê (yekî) şikandi n onurunu incitmek, onurunu kırmak (veya rencide etmek)
qedirê (yekî) zanîn kadrini bilmek, değerini bilmek
qedirê gulê çizane, kerbeş divê kerê reş eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer tanesini bırakır)
qedirê xwedê Allah aşkına
qedirgir rd kadirbilir, değerbilir, kadirbilen, hürmetkâr, hatırşinas
qedirgirî m kadirbilirlik, değerbilirlik, hürmetkârlik, hatırşinaslık
qedirgirtin m değer verme, saygı gösterme
l/gh değer vermek, saygı göstermek
qedirnegir rd kadirbilmez, değerbilmez
qedirnegirî m kadirbilmezlik, değerbilmezlik
qedirnezan rd kadirbilmez, değerbilmez
qedirnezanî m kadirbilmezlik, değerbilmezlik
qedirnizmî rd alçak, namert
m alçaklık, namertlik
qedirqûn rd değerbilmez, iyilikbilmez, nankör
qedirqûnî m değerbilmezlik, iyilikbilmezlik, nankörlük
qedirqûnî bûn l/ngh nankör olmak
qedirqûnîbûn m nankör olma
qedirqûnîkirin l/gh nankörlük yapmak
qedirşînas rd kadirşinas, kadirbilir, değerbilir, iyilikbilir
qedirşînasî m kadirşinaslık, kadirbilirlik, değerbilirlik, iyilikbilirlik
qedirzan rd kadirbilir, kadirbilen, değerbilir
qedirzanî m kadirbilirlik, değerbilirlik
qedir (navdêr, nêr) nirx, qîmet, biha, rûmet, giranî, rêz, fiyet, heq, giramî, bihagiranî, namûs, şeref, giramet.
Herwiha: qedr.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: qedir girtin. Navdêr: qedirgirtin.
: bêqedir bêqedirî biqedir biqedirî kêmqedir kêmqedirî qedirgiran qedirgiran qedirî qedrî
qedir dan (lêker)(Binihêre:) qedir
qedir dîtin (lêker) pesn dîtin.
ji: qedir + dîtin
qedir girtin (lêker)(Binihêre:) qedir
qedir zanîn (lêker) qedir girtin, qencî zanîn.
ji: qedir zan +-în
qedirandin (lêker) qedir girtin, qedir zanîn, nirxandin. Tewîn: -qedirîn-
qedirbilind (rengdêr) bihagiran, hêja, biqedir, binirx, nirxgiran, nirxdar, giran.
ji: qedir + bilind.
: qedirbilindane, qedirbilindî, qedirbilindîtî, qedirbilindtî
qedirbilindane (rengdêr) bi awayekî qedirbilind.
ji: qedirbilind + -ane
qedirbilindî (navdêr, mê) rewşa qedirbilindbûnê, bal, daxuyanî, dîn, dîqet, hurmet, qedir, rêz, rêzdarî.
ji: qedirbilind + -î
qedirdan (navdêr, mê) (Binihêre:) qedir
qedirgir (rengdêr) rêzgir, qîmetgir, rûmetgir, biîhtiram
qedirgiran (rengdêr) birêz, rêzdar, xwedî qedir, bi rûmet, hêja, :mêvanên qedirgiran hûn gelek bi xêr hatin, bihagiran
qedirgirî (navdêr, mê) giramî, rêzgirî, ihtiram
qedirgirtî (rengdêr) rêzdar, birêz.
ji: qedir +girtî
qedirgirtin (navdêr, mê) rêzgirtin, rûmetgirtin, :camêrî gelek qedrê me girt dema em lê bûn mêvan
qedirî (navdêr, mê) rewşa qedirbûnê.
ji: qedir + -î
qedirnas (navdêr, mê) hurmetkar.
ji: qedir +-nas
qedirşînas rûmetgir, xatirzan, qedirgir, qedirzan, başokar, xweyqedr
qedirşînasî rûmetgirî, xatirzanî, qedirgirî, qedirzanî
qedirzan (navdêr, mê) rûmetgir, xatirzan, qedirgir, qedirşînas.
ji: qedir +-zan
qedirzanî (navdêr, mê) rûmetgirî, xatirzanî, qedirgirî, qedirşînasî.
ji: qedir +-zanî
qedirzanîn rêzgirtin, nirxandin, teqdîr, teqdîr kirin, ecibandin, hêja dîtin, pesnandin
qedir (m.) worth, dignity
m. worth. Also see: qedrê ... zanîn, qedirgir
qedir girtin to respeot, to appreciate, to venerate
qedirgir appreciative, estimable
qedir Achtung
Bedeutung
Respekt
Wert
Würde
qedir girtin ehren
hochschätzen
Respekt erweisen
würdigen
qedirbilind geschätzt
würdig
qedirbilindî Achtung
qedirgiran geschätzt
würdig
qedirnas wertbewusst
qedir m. sedr, qîmet, hêcayîye, eij, basat, nirxe, erjîyayî, qedr, dilxatir, nerxe, erc n.
qedir girtin lg. rîmetdayene, sedr dayene
qedir zanîn lg. sedr zanayene, basat zanayene, qedr zanayene
qedirandin lg. rabajnayene, rataselnayene, ratereknayene,rabacnayene, bacnayene
m. rabajnayis, rataselnayis, ratereknayis n.
qedirbilind rd. rîmetberz, eijgiran, sedrgiran
qedirgir rd. xatirsinas, qedirzan, xatirzan, xatirnas, sedrzan, qedirsinas
qedirgirî m. qedirzanîye, xatirsinasîye, xatirzanîye, xatirnasîye, sedrzanîye, qedirsinasîye, xatirsinasênî, xatirzanênî, sedrzanênî m.
qedirnegir rd. xatirnêsinas, qedirnêzan, xatirnêzan, sedrnêzan, qedirnêsinas, xatirnênas
qedirnegirî m. xatirnêsinasîye, xatirnêzanîye, sedrnêzanîye, xatirnênasîye, qedirnêsinasîye, xatirnêsinasênî, xatirnêzanênî, qedirnênasîye, sedrnêzanênî m.
qedirnezan rd. xatirnêsinas, qedirnêzan, xatirnêzan, sedrnêzan, qedirnêsinas, xatirnênas
qedirnezanî m. xatirnêsinasîye, xatirnêzanîye, sedrnêzanîye, xatirnênasîye, qedirnêsinasîye, xatirnêsinasênî, xatirnêzanênî, qedirnênasîye, sedrnêzanênî m.
qedirqun rd. nankor
qedirsinas rd. xatirsinas, qedirzan, xatirzan, xatirnas, sedrzan, qedirsinas
qedirsinasî m. qedirzanîye, rîmetsinasîye, qedirsinasîye, sedrsinasîye, qedirzanênî m.
qedirzan rd. xatirsinas, qedirzan, xatirzan, xatirnas, sedrzan, qedirsinas
qedirzanî m. qedirzanîye, rîmetsinasîye, qedirsinasîye, sedrsinasîye, qedirzanênî m.