Encamên lêgerînê
qeder m kader, yazgı, alın yazısı * qederê ew neanîn nik hev kader onları bir araya getirmedi
m 1. an, lâhza 2. mühlet * qederekê raweste bir mühlet dur
1. kadar (ölçüsünde, derecesinde) 2 kadar (büyüklüğünde) 3. kadar, denli 4. kadar (süre belirtir) * qederê sê mehan, li wir mam üç ay kadar orada kaldım 5. kadar (miktar, derece) 6. kadar (sıfatlarla kullanıldığında kesinlikle belli olmayan bir niceliği gösterir) * li ber kaniyê qederê sed kesî li hev piçikîbûn çeşmenin önünde yüz kadar insan birikmişti
qeder (iv) bot/m 1. dört yapraklı yonca, sans getireceğine inanılır 2. talih, şans
qeder çibe ew e Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
qedera (...) bile, o da , hatta, üstelik * qedera ew jî hatibû hatta o da gelmişti
qedera (...) girê dan kısmetini bağlamak
qedera (yekê) li eniya lawê xelkê çêbûn kaderi el oğluna yazılmış olmak
qedera (yekî) bi reş bûn kaderi kötü olmak
qedera (yekî) bi reş gerîn şansı dönmek
qedera (yekî) bi reş hatin nivîsandin talihi kara yazılmak (di)
qedera (yekî) de nivîsandî bûn alnında yazılmış olmak
qedera (yekî) hatin girêdan kısmeti bağlanmak
qedera (yekî) ya reş alnının kara yazısı * qedera wê ya reş wisan e alnının kara yazısı böyle
qedera bireş kör talih, kötü kader, kör şeytan
qedera ku li jor xwedê kiribe li jêr betal nabe Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz
qedera ku xwedê nivîsandiye bila betal bike Allah yazdı ise bozsun
qedera reş kara yazı
qedera xwedê Allahın emri
qederê tevna xwe dihonand kader ağını örüyordu
qederek biraz, azıcık (kısa bir süre için)
qederek berê biraz önce, yeni
qederek bi şûn de neden sonra * qederek bi şûn de serê xwe rakir li min fed kirî neden sonra başını kaldırdı bana baktı
birazdan, neden sonra * qederek bi şûn de serê xwe rakir li min fed kirî neden sonra başını kaldırdı bana baktı
qederekek berê biraz önce, yeni
qederguhêr rd kader dönüştürücü
qederiye m kaderiye (kader anlayışını red ederek insanların irade ve hareket özgürlüklerinin bulunduğunu ileri süren İslâm felsefesi)
qederparêz nd/rd kaderci, yazgıcı, fatalist
qederparêzî m kadercilik, yazgıcılık, fatalizm
qederperest nd/rd kaderci, yazgıcı, fatalist
qederperestî m kadercilik, yazgıcılık, fatalizm
qeder (navdêr, mê) felek, bext, nesîb, siûd, şens, tali, çarenivîs, rojgar, şans, qismet, talih, enînivîs.
Bide ber: qedir
qedera (yekî) reş hatin (biwêj) rewş xera bûn. carekê qedera wê reş batiye, çi bike kêr nake.
qederek (navdêr, mê) qasek, bîskek, kêliyek, xêlek.
ji: qeder +-ek
qederî (navdêr, mê) pêşbiryardanî.
ji: qe +-derî
qederparêz (navdêr, mê) qederperest, bextparêz, fatalîst.
ji: qeder +-parêz
qederparêzî (navdêr, mê) cebriye, fatalîzm, qederperestî, bextparêzî.
ji: qeder +-parêzî
qederperest (navdêr, mê) qederparêz, bextparêz, fatalîst.
ji: qeder +-perest
qederperestî (navdêr, mê) qederparêzî, bextparêzî, fatalîzm.
ji: qeder +-perestî
qederperist (navdêr, mê) determînîst, fatalîst, qismetperist
qeder (f.) destiny
1. m. amount. Also see: qederê ... 2. f. fate, destiny
qederê ... for the length of ...
qederek f. for a time
qederek bisekine wait a moment
qeder Geschick
Glück
göttliche Entscheidung
Schicksal
qeder m. çarenûs, qeder, bext, semivis, tale, azlan n.
rd. qas, qand
qederek h. qasê, tayê, helmê., gamê., qederek, pîçek (dem)
qederparêz m/n. çarenûsperest, qedercî, çarenûscî, bextparêz, fatalîst n.
qederparêzî m. çarenûsperestîye, qedercîyênî, çarenûscîyîye, bextparêzîye, fatalîz m., çarenûsperestênî m.
qederpere$tî m. çarenûsperestîye, qedercîyênî, çarenûscîyîye, bextparêzîye, fatalîz m., çarenûsperestênî m.
qederperest m/n. çarenûsperest, qedercî, çarenûscî, bextparêz, fatalîst n.
qeder hariç Naye ra qederî baş bî. (Bu hariç iyiydi.)