Encamên lêgerînê
qedîn m 1. bitme, bitiş 2. bitme, tamamlanma (sona erme) 3. dolma (süre, hesap tamamlanma) 4. bitme, kopma (bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılma veya uzaklaşma) 6. tükenme 7. bitme (çok yorulma, güçsüz kalma, zayıflanma) 8. imkanları el verme, elinden gelme, gücü yetme 9. elinden gelme, gücü yetme
l/ngh 1. bitmek * do êvarê pereyê min qediyabû dün akşam param bitmişti 2. bitmek, tamamlanmak (sona ermek) * axaftin qediyabûn, dor hatibû ser hilbijartinê konuşmalar bitmiş, sıra seçime gelmişti 3. dolmak (süre, hesap tamamlanmak) * qewlê wî qediya malnişîn bû suresi doldu emekliye ayrıldı 4. bitmek, kopmak (bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılmak veya uzaklaşmak) 6. tükenmek 7. bitmek (çok yorulmak, güçsüz kalmak, zayıflanmak) 8. imkanlar el vermek, elinden gelmek, gücü yetmek * hema bi min bideqe ez nana nakim imkanlarım el verirse yok demem 9. elinden gelmek, gücü yetmek * ku ew biqedîne heya ya nahêle ku kes li vir bimîne elinden gelse var ya kimsenin burda kalmasına izin vermez
qedînek m 1. son (bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi) 2.rz tamlama, terkip
qedîneka navdêran rz ad tamlaması, isim tamlaması
qedîneka rengdêrîn rz sıfat tamlaması
qedîner nd/nt 1. bitirici 2. tüketici
qedînerî m 1. bitiricilik 2. tüketicilik
qedîn (lêker)(navdêr, mê) piçîn, qed bûn, parçe bûn, ji hev qut bûn: Ev benê zirav dê zû biqede. bi dawî hatin, xilas bûn, neman, dawî lê hatin: Hê civîn neqediyayî ew derket. debirîn, debar bûn, borîn, derbas bûn, îdare bûn, meşîn, bi rê ve çûné, bûn: Jiyan bê xwarin û vexwarin naqede. (Jiyan bê wan nabe./Jiyan hewceyî wan e.).
Herwiha: qediyan, qedîyan, qedyan, qetîn, qetiyan, qetîyan, qetyan. Tewîn: Lêker: -qed-.
Têkildar: qedandin.
ji: qed + -în.
: qedî, qediyayî, qedok, qedokî
qedîn/diqede/biqede 1. xelas bûn, kuta bûn, red bûn 2. biriyan
qedînek (navdêr, mê) terkîb.
ji: qedîn +-ek
qedîn lng. . qedîyene, qut bîyene, xelesîyene, peynî re riameyene, peynîye piro ameyene
m. qedîyayis, qutbîyayis, xelesîyayis, peynîyereriameyis, peynîyepiroameyis n.
qedînek m. rz. îzafe, temamkere, terkîbe, ezafe m.
qedînek a nebinavkirî n. rz. temamkera nêdîyare, îzafeya nêdîyare, terkîba nêdîyare m.
qedîneka navdêrîn n. rz. temamkera nameyî, terkîba nameyî, îzafeya nameyî m.
qedîneka rengdêrîn n. rz. îzafeya xusetnameyî, temamkera xusetnameyî m. îzafeya sifatî, temamkera salixnameyî m.