Encamên lêgerînê
qamir bot/n 1. hasır otu, saz 2. rd hasır, saz (bu bitkiden yapılmış)
qamire nd iri, içi boş hafif ot vs.
qamirgeh m sazlık (yer)
qamirokî rd kamışsı
qamir 1. giyayê qert 2. qamîş
qamir bûn (giya) qert bûn
qamir Bambusrohr
Schilfrohr
qamir m. bot. gîl, cîl, zîl, qamîsê xesîlî n.
qamirgeh m. gîlgeh, cîlgeh n.