Encamên lêgerînê
qûndax m kundak, dipçik
m 1. kundak, belek 2. kundak (yangın çıkarmak için bir yere konulmuş tutuşmuş yağlı bez parçası) 3. kundak (saç için) * qûndaxa por saç kundağı
qûndax (i) erd/m etek (dağ eteği)
qûndax kirin (cihekî) kundak sokmak (veya koymak)
qûndax kirin (i) m kundaklama, kundaklayış, dipçikleme
l/gh kundaklamak, dipçiklemek
qûndax kirin (ii) m 1. kundaklama, kundaklayış (bebeği kundağa sarma) 2. kundaklama (bir yere kundak koyarak yakma) 3. kundaklama (saçları toplayarak bağlamak)
l/gh 1. kundaklamak (bebeği kundağa sarmak) 2. kundaklamak (bir yere kundak koyarak yakmak) 3. kundaklamak (saçları toplayarak bağlamak)
qûndax lê dan kundaklamak (dipçik takmak)
qûndax lê xistin l/bw kundaklama (kundak takma)
kundaklamak (dipçik takmak)
qûndax xistin (cihekî) kundak sokmak (veya koymak)
qûndaxker nd/nt kundakçı (tüfek kundakları yapan kimse)
qûndaxkerî m kundakçılık
qûndaxkirî (i) rd kundaklı (dipçikli) * çeka qûndaxkirî kundaklı silâh
qûndaxkirî (ii) rd 1. kundaklı (kundağa konulmuş, belenmiş çocuk) 2. kundaklı (saçını kundaklamış olan)
qûndaxlêxistin m kundaklama (kundak takma)
qûndaxsaz nd/nt kundakçı (tüfek kundakları yapan kimse)
qûndaxsazî m kundakçılık
qûndaxker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê qûndax dike.
ji: qûndax + -ker
qûndax m. pêçeke, qundaxe m.
m. qundax n., qebza m.
qûndax kirin lg. pêçek kerdene, çiundax kerdene, pêçeknayene
lg. qundax kerdene, qundaxnayene
qûndaxkirin m. qundaxkerdis, qundaxnayis n. p qûnde n. qineda, hîz, îbne, qinek n.
qûndaxtî m. qinedayîye, ¦ hîzayîye, îbneyîye, qinedayênî m.