Encamên lêgerînê
qîqî zo/m 1. ağaç kakan 2. mec horoz
qîqîk zo/m ağaçkakan (Picus)
qîqît m gıdıklama
qîqît hatin (yekî) gıdıklanmak
qîqîta (yekî) anîn gıdıklamak
qîqî Vogel, der den Baum schlägt oder stößt