Encamên lêgerînê
qîm m 1. yetme, kâfi gelme 2. rıza, kanaat 3. beğeni
qîm anîn l/gh 1. yetinmek, razı olmak 2. rıza göstermek
qîm hatin razı gelmek
qîm kirin yetinmek.
l/gh yetmek, yeterli olmak, kafi gelmek, yetirmek, çıkışmak (bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nitelikte olmak) * ev pere qîm nake ku em xanî bikirin bu para ev almaya yetmez * pereyê min qîm nekir ku ez vê bikirim param bunu almaya çıkışmadı * pere qîm kir parayı yetirdi
qîm pê anîn l/bw 1. yetinmek 2. razı olmak, kanaat getirmek 3. beğenmek, kanaat getirmek
qîm pê neanîn l/bw yeterli bulmamak
qîma xwe anîn yetinmek.
qîma xwe bi (tiştekî) anîn 1) (herhangi bir şeyi) beğenmek 2) (herhangi bir şeyle) yetinmek 3) (herhangi bir şeye) talim etmek
qîma xwe pê anîn l/bw 1. yetinmek, oluruyla yetinmek 2. razı olmak, kabul etmek
1) yetinmek 2) rıza göstermek, kanaat getirmek 3) beğenmek
qîma xwe pê neanîn 1) az bulmak, azımsamak, bunmak 2) kanaat getirmemek
qîmanîn m 1. yetinme, razı olma 2. rıza gösterme
qîmet m 1. kıymet, değer 2. mec ad (anılacak değer, önem) * ma qîmeta seriyek pîvazê jî heye? bir baş soğanın da adı mı olurmuş?
qîmet dan l/gh kıymet vermek, değer vermek
1) kıymet vermek, değer vermek 2) önem vermek, değer biçmek, saymak * ew pir qîmet dide van adetan o bu gibi adetleri pek sayar
qîmet dan (tiştekî an jî yekî) (birine veya bir şeye) değer biçmek, değer vermek
qîmet ji (yekî) re neman yerde kalmak, yüzüne bakılmamak
qîmet ji xwe re nehiştin sakalı saydırmak
qîmet nedan l/gh takmamak (önemli saymamak, değer vermemek)
takmamak (önemli saymamak, değer vermemek)
qîmet pê dan l/bw değer vermek, değer biçmek
-e kıymet vermek, değer biçmek * em qîmeteke mezin didin ramanên we düşüncelerinize büyük bir değer biçiyoruz
qîmet pê nedan l/bw değer vermemek, turfalamak
qîmeta (tiştekî) hebûn (bir şey) ifade etmek * ji bo min qîmeta dostaniyê pir heye benim için dostluk çok şeyi ifade ediyor
qîmeta (yekî) li balê (cem an jî nik) hebûn (birinin yanında, nezdinde) değeri olmak
qîmeta (yekî) zanîn kıymetini bilmek
qîmeta hunerî sanat değeri
qîmeta xwe winda kirin değerini yitirmek
qîmetdan m kıymet verme, değer verme
qîmetdar rd kıymetli, eğerli
qîmetdar bûn l/ngh kıymetlenmek, kıymetleşmek
qîmetdar kirin l/gh 1. kıymetlendirmek, kıymetleştirmek 2. kıymetlendirmek, değerlendirmek (bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak)
qîmetdarbûn m kıymetlenme, kıymetleşme
qîmetdarbûyîn m kıymetleniş
qîmetdarî m kıymetlik, değerlilik
qîmetdarkirin 1. kıymetlendirme, kıymetleştirme 2. kıymetlendirme, değerlendirme (bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanma)
qîmetdayîn m kıymet veriş, değer veriş
qîmetnedan m takmama (önemli saymama, değer vermeme)
qîmetpêdan m değer verme, değer biçme
qîmî (...) kirin -e yetmek, kafi gelmek, gitmek (bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nitelikte olmak) * ev pere qîmî kirîna pirtûkê nake bu para kitabı almaya yetmez * ev komir sê mehan qîmî me dike bu kömür bize üç ay gider
qîmî (...) nekirin (bir şey) az gelmek, yetmemek * qîmî min nake bana yetmiyor
qîmkir rd yeterli
qîmkirin m yetme, yeterli olma, kafi gelme, yetirme, çıkışma (bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nitelikte olma)
qîmnekir rd yetersiz
qîmnekirin m yetersizlik
qîmpêanîn m 1. yetinme 2. razı olma, kanaat getirme 3. beğenme, kanaat getirme
qîmpêneanîn m kanmazlık, yeterli bulmama
qîm 1. têrî 2. razîtî
1. besbûn (navdêr, mê) besî, têrî, kafîtî: Qîma me bi vê nayê. (Ev bo me ne bes e./Ev têra me nake.), riza.
Bikaranîn: Lêker: qîm kirin. Navdêr: qîmkirin Rengdêr: qîmkirî.
Bide ber: qam, qem, qûm 2. axa libên wê gir (navdêr, nêr) (Binihêre:) qûm
qîm kirin têrê kirin
(lêker)(Binihêre:) qîm
qîma xwe pê anîn 1. jê çavtêr bûn 2. jê razî bûn
(biwêj) pe bawer bûn. heke min di serê serî de qîma xwe pê bianiya, min e xwe tawanbar bikira.
qîmax (navdêr, mê) sertûk, qeymax, rûnê ser mast ku qalind û hişk e: şeveqan bi çavên şîlaqî xwarina qîmax neîş xweş e..
ji: Tr.: kaymak
qîmbûn (navdêr, mê) qayilbûn, dilniyayî.
ji: qîm +bûn
qîmbûnîtî (navdêr, mê) dilniyayîtî.
ji: qîmbûn +-îtî
qîme xwarin goştê gelek hûrkirî, goştê hêrayî
qîmekirin (navdêr)go thûrkirin, go hêran
qîmet 1. qedr 2. biha 3. giramî
(navdêr, nêr) nirx, biha, rûmet, giranî, rêz, qedir, fiyet, heq, giramî, bihagiranî, namûs, şeref, giramet.
Herwiha: qiymet qîymet qêmet.
Bide ber: qiyamet.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: qîmet dan. Navdêr: qîmetbûn, qîmetgirtin, qîmetdan.
: bêqîmet bêqîmetî biqîmet biqîmetî kêmqîmet kêmqîmetî qîmetgiran qîmetgiran qîmetî
qîmet bûn (lêker)(Binihêre:) qîmet
qîmet dan (lêker)(Binihêre:) qîmet
qîmet kirin (lêker)(Binihêre:) qîmet
qîmet nedan (Binihêre:) qîmet
qîmetbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) qîmet
qîmetbûyî (rengdêr) (Binihêre:) qîmet
qîmetdan (navdêr, mê) (Binihêre:) qîmet
qîmetdar (rengdêr) hêja, girangbiha, nirxdar, biqîmet, bihagiran.
ji: qîmet +-dar
qîmetdar bûn (lêker) giranbiha bûn, nirxdar bûn.
ji: qîmetdar + bûn
qîmetdar kirin (lêker) giranbiha kirin, nirxdar kirin.
ji: qîmetdar + kirin
qîmetdarbûn (navdêr, mê) giranbihabûn, nirxdarbûn.
ji: qîmetdar +bûn
qîmetdarî (navdêr, mê) hêjatî, berketîbûn, giranbuhatî, nirxdarî, giranbihatî, biqîmetî.
ji: qîmet +-darî
qîmetdarkirin (navdêr, mê) giranbihakirin, nirxdarkirin.
ji: qîmetdar +kirin
qîmetgir (rengdêr) rêzgir, qedirgir, rûmetgir, biîhtiram
qîmetgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) qîmet
qîmetî (navdêr, mê) rewşa qîmetbûnê.
ji: qîmet + -î
qîmetkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye qîmet kirin
qîmetkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qîmet
qîmetnedan (navdêr, mê) paxavpênekirin, giringînedan, guhnedan.
ji: qîmet +nedan
qîmî (navdêr, mê) têrî kirin, têrî, besî, qîm kirin, têr kirin.
ji: qîm +-î
qîmî nekirin (navdêr, mê) têrî nekirin.
ji: qîm +-î + nekirin
qîmker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê qîm dike.
ji: qîm + -ker
qîmkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye qîm kirin
qîmkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qîm
qîmnekirin (navdêr, mê) besnekirin, têrînekirin.
ji: qîm +nekirin
qîmpêhatin (navdêr, mê) têrêkirin, pê têrbûn, :qîma min pê na hêt, pûte pê kirin, :qîma xwe pê ne hîna
qîm contentment, satisfaction.
qîma xwe anîn bi ... to consent to
qîma xwe bi ... anîn to consent to
qîmet (f.) value
worth, value
worth, value
qîmetdar (adj.) precious, expensive
qîm Begehren
Verlangen
Wille
Wunsch
Zufriedenheit
qîma xwe pê anîn einverstanden sein
zufrieden sein
qîma yekî kirin ausreichen
genug sein für
qîmet Bedeutung
Respekt
Wert
Wichtigkeit
qîmet kirin bewerten
schätzen
qîm m. nega m., arzûn., wastisn., wazn., niyazn., dîlege m., rexbetn., merem n.
m. qîm, qînyat, qanaat, qenat, qanaet, qînat n.
qîm anîn lng. qînyat pêardene, qîm pêardene, qanaat rîardene, qîm rîardene
qîma xwe pê anîn lng. qîmê xo pêardene, qînyatê xo pêardene, qanaatê xo pêardene
qîmet m. mat. eije, qîymet n.
m. qîmet, hêcayîye, basat, sedr, nirxe, erjîyayî, qedr, erj, dilxatir, nerxe, erc n.
qîmet dan lg. rîmet rîdayene, sedr rîdayene, qîmet rîdayene, qîmet dayene
qîmet hebûn lng. . qîmetbîyene, rîmet estbîyene, sedr bîyene
qîmet zanîn lg. rîmet zanayene, qîmet zanayene,sedrzanayene
qîmetdar rd. qîmetin, giranbaha, sedrin, qîmetdar, nêriz
qîmetdar bûn lng. giranbaha bîyene, hêcayin bîyene, sedirin bîyene, qîmetin bîyene, nirxdar bîyene
qîmetdar kirin lg. giranbaha kerdene, hêcadarnayene, sedirin kerdene, qîmetin kerdene, nirxdar kerdene, giranbahanayene
qîmetdarkirin m. giranbahakerdis, hêcadarnayis, sedirinkerdis, qîmetinkerdis, nirxdarkerdis, giranbahanayis n.
qîmkirin lg. . mirdî kerdene, qîm kerdene
qîmet (n) bakınız: qîymet (n)