Encamên lêgerînê
posta 1. biride, posta (tevahiya emanetên ku hatine cihekî an jî şandine derekî) 2. posta (saziya ku van emanetan berhev û li xwediyan belav dike) 3. posta (amyara ku van emanetan dibe û tine) 4. posta, deste *işçi postaları nöbetleşe çalışıyorlar desteya karkeran bi dorê dixebitin 5. posta (leşkerê ku di xizmeta tiştekî de ye) 6. sefer (rêwîtiya ku bi amyarên mîna tren, balafir û vapûrê tê kirin) 7. posta, vardiya 8. posta (tevahiya kesê ku di saziyeke pîşesazî an jî bazirganî de di heman demê de dixebitin) 9. car, neqil, qest, nifş 10. peyik, teter m
1. birîde, posta (tevahiya emanetên ku hatine cihekî an jî şandine derekî) 2. posta (saziya ku van emanetan berhev û li xwediyan belav dike) 3. posta (amyara ku van emanetan dibe û tîne) 4. posta, deste * işçi postaları nöbetleşe çalışıyorlar desteya karkeran bi dorê dixebitin 5. posta (leşkerê ku di xizmeta tiştekî de ye) 6. sefer (rêwîtiya ku bi amyarên mîna tren, balafir û vapûrê tê kirin) 7. posta, vardiya 8. posta (tevahiya kesê ku di saziyeke pîşesazî an jî bazirganî de di heman demê de dixebitin) 9. car, neqil, qest, nifş 10. peyik, teterm
posta etmek 1) posta kirin 2) (yek) şandin cihekî, pê re verê kirin
1) posta kirin 2) (yek) şandin cihekî, pê re verê kirin
I) Posta kirin. II) (Yek) şandin (cihekî). Pê re verê kirin.
posta kartı kartê postayê
kartê postayê
posta konaklama yeri birîdegeh
birîdegeh
posta koymak (veya posta atmak) çavtirsandî kirin
posta koymak (veya atmak) çavtirsandî kirin
posta kutusu namedank
namedank
posta pulu pûlê postayê
pûlê postayê
posta yapmak sefer kirin
sefer kirin
postacı biridevan, postavan, posteger, nameber nd/nt
birîdevan, postavan, posteger, nameber nd/nt
postacılık postavanî, postegerî m
postavanî, postegerî m
postahane postaxane m
postaxane m
postal 1. postal 2. jina xerab (mec) m
1. postal 2. jina xerab (mec) m
postalama 1. dana postayê 2. verêkirin m
1. dana postayê 2. verêkirin m
postalamak 1. dan posteyê l/gh, bi posteyê şandin l/bw 2. (yek) verê kirin l/gh
1. dan posteyê l/gh, bi posteyê şandin l/bw 2. (yek) verê kirin l/gh
postalanmak 1. hatin postakirin 2. hatin verêkirin l/tb
1. hatin postakirin 2. hatin verêkirin l/tb
postaya atmak (veya posta vermek) avêtin postayê, dan postayê
postaya atmak (veya vermek) avêtin postayê, dan postayê
postayı kesmek 1) eleqe jê birin, têkiliya xwe jê birin 2) dev jê berdan, jê qerin *postayı kestim, artık toplantılara katılmayacağım min dev ji berda, êdî ez tevî civînan nabim
1) eleqe jê birîn, têkiliya xwe jê birîn 2) dev jê berdan, jê qerîn * postayı kestim, artık toplantılara katılmayacağım min dev jê berda, êdî ez tevî civînan nabim
posta m 1. posta (bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü) 2. posta (bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer) 3. posta (genellikle posta götüren taşıt) 4. posta (takım, kol) 5. lşk/n posta (hizmet nöbetinde bulunan er) 6. posta (vardiya) 7. posta (bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü)
posta kirin posta etmek
postabar n posta yükü
postaber nd/nt çapar, ulak
postaberî m çaparlık, ulaklık
postager nd/nt postacı
postagerî m postacılık
postal postal.
m postal
postavan nd/nt postacı
postavanî m postacılık
postaxane m postahane
postal sapokên çermîn
(navdêr, mê) pêlav, sol, min postala xwe winda kir
postal m. postal, sol, midas, sewl/?.
postal (n) ayakkabı, pabuç, başmak
postalboyaxker -e, ayakkabı boyacısı
postalçî -ye, ayakkabıcı (yapan ya da satan), pabuççu, başmakçı
postalcîni (m) bakınız: postalçîyênî (m)
postalçînî (m) ayakkabıcılık
postalcîyênî (m) bakınız: postalçîyênî (m)
postalçîyênî (m) ayakkabıcılık
postalê mewsimî (zh) mevsimlik ayakkabı
posta poste (n)
postal potîn (n)