Encamên lêgerînê
porg kese.
bj/n kabarcık
porgên xwînê ant/nd kan damarı
porgevel bnr porgewel
porgevez rd güvez saçlı
porgewel m al karısı
porgî rd kabarcıklı
porgî bûn l/ngh kistleşmek
porgîbûn m kistleşme
porgij rd saçı dik ve karmakarışık olan
porgijik rd saçı dik ve karmakarışık olan
porgijikî rd saçları dolaşık
porgijikîbûn m dolaşıklık
porguzwan rd saçları lule lule (olan)
porg m. tip. tulpizike, pilike, pilqike, pelqike m.
porgî rd. tulpizikên, pilikên, pilqikên, tulpizikî