Encamên lêgerînê
polos rd silik, pisirik * li ber (yekî) bûn polos (bir şeyi veya bir kimseyi) gölgede bırakmak
polos kirin l/gh 1. silmek (ikinci plâna atmak) * ew ji gorepanê polos kirin onları sahadan sildiler 2. silmek (ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek)
polosk bnr polos