Encamên lêgerînê
pizolit pîzolît jeo/m
pîzolît jeo/m
pizo (i) n erkek bebek
pizo (ii) g/h ancak
pizok m egzama hastalığı
pizot n 1. kor, köz, cemre (ateş durumuna gelmiş odun veya kömür parçası)
pizotbûn m korlanma
pizotbûyîn m korlanış
pizotê agir ketin cemre düşmek 2. rd/mec ateşli (coşkulu, coşkun) * xortekî pizot ateşli bir delikanlı 3. mec çok çalışkan
pizotî m 1. korluk 2. mec ateşlilik
pizoz zo/m mayıs böceği
pizo (navdêr, nêr) naznav yan gazikirina zarokê sava
pizotdank (navdêr, mê) menqel, agirdank, ardank, mantêz, perengî, pizotî, sotikî
pizotî (navdêr, mê) menqel, agirdank, ardank, mantêz, perengî, pizotdank, sotikî
pizot m. torch: çavên wê wek du pizotên êgir bûn=his eyes were like two fiery torches
pizor Innereien
pizot Fackel
Holzkohle
Wut
pizo g. mela, tenya, tenê, ancax
pizor b. labelê, la, çikoke, labrê, lê, feqet, e m., lakîn, lavrê
n. pizurî zh.
pizot m. k kozire, pingil, pizote, koz, bizote, piling n.
m. sajî m., koz n., cemre m.r sajîya germine m.
pizote (n) bakınız: bizote (n)