Encamên lêgerînê
pixunandin m bereleme, bertilleme (morartma, çürütme)
l/gh berelemek, bertillemek (morartmak, çürütmek)