Encamên lêgerînê
pixudî rd porsuk, pörsük (pörsümüş olan)
pixudîn m porsuma, pörsüme
l/ngh porsumak, pörsümek