Encamên lêgerînê
pirtikpirtik h parça parça
pirtikpirtik kirin l/gh parça parça etmek
pirtikpirtikbûn l/ngh paramparça olmak
pirtikpirtikî rd tüylü, pütür pütür
pirtikpirtikî bûn l/ngh tiftiklenmek, pütür pütür olmak
pirtikpirtikîbûn m tiftiklenme, pütür pütür olma
pirtikpirtikî parçeparçeyî, hûrhûrî
pirtikpirtikî kirin parçeparçeyî kirin