Encamên lêgerînê
piralî rd 1. çok yanlı, çok yönlü (ikiden çok yanı olan) 2. çok yanlı, çok yönlü (bir çok konuda bilgi ve çalışması olan) * nivîskareke piralî ye çok yönlü bir yazar
piralîparêz nd/rd 1. çoğulcu (çoğulculuk yanlısı olan kimse) 2. sos çoğulcu (çoğulculukla ilgili olan) 2. nd/rd çoğulcu
piralîparêzî m 1. çoğulculuk 2. sos çoğulculuk
piralî pirşaxî, pircelebî
piralî multilateral; versatile
piralîtî multilateralism; versatility
piralî rd. zafhêm, zafhet
piralîparêz rd. sos. vêsêrperest, pluralîst, zafêrperest