Encamên lêgerînê
pir zêde 1) bol keseden 2) aşırı, fena halde (gereğinde fazla) * zarok pir zêde bêriya diya xwe dike çocuk annesini aşırı özlüyür * pir zêde jê hez dike onu fena halde seviyor
pir zêde kirin ifrata vardırmak