Encamên lêgerînê
pingurîn m 1. taşma, moralı bozuk olma 2. kabarma (büyük dalgalar oluşma) 3. kabarma (öfke, kin gibi duyguların gittikçe güçlenme) 4. kabarma (kafa tutma, öfkelenip ütüne yürüyecek gibi davranma) 5. şişinme 6. dargın durma, alınma
l/ngh 1. taşmak, moralı bozuk olmak 2. kabarmak (büyük dalgalar oluşmak) 3. kabarmak (öfke, kin gibi duyguların gittikçe güçlenmek) 4. kabarmak (kafa tutmak, öfkelenip ütüne yürüyecek gibi davranmak) 5. şişinmek 6. dargın durmak, alınmak