Encamên lêgerînê
pişmaniye poşmaniye m
poşmaniye m
pişmaniyeci 1. poşmaniyevan 2. pîşmaniyefiroş nd/nt
1. poşmaniyevan 2. pîşmaniyefiroş nd/nt
pişmaniye m pişmaniye
pişmaniyefiroş nd/nt pişmaniyeci (satan kimse)
pişmaniyekar nd/nt pişmaniyeci (imal eden)