Encamên lêgerînê
pişûl m lânet
pişûl lê bûn l/bw lânetlenmek
pişûllêbûn m lânetlenme
pişûllêbûyî rd lânetli, lânetlenmiş