Encamên lêgerînê
peyv söz, kelime.
m 1. sözcük, kelime, söz * peyv heye ku kar diqedîne söz var iş bitirir 2. konuşma 3. söz (kavil, lâkırdı) 4. söz (bir konuyu yazılı olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi) * peyv û tîpên romanê yên di wê ne romanın sözleri, tipleri onun
peyv bi peyv 1) kelime kelime 2) kelimesi kelimesine * gotinên kekê xwe peyv bi peyv ji me re gotin Ağabeyinin sözlerini kelimesi kelimesine bize söyledi
peyv li peyvê sekinîn söz sözle durdurulmak
peyva (yekî) tê de derbas bûn (birine) nazı geçmek
peyva çûbûyî (an jî çêkirî) rz türemiş kelime
peyva guherbar rz/nd değişken sözcük
peyva guhêrbar rz değişken sözcük
peyva guhêzbar rz/nd değişken kelime
peyva hevedudanî rz/nd bileşik sözcük
bileşik sözcük
peyva kurtebêj kısaltmalı kelime
peyva kurtkirî kısaltmalı kelime
peyva neguherbar rz/nd değişmez sözcük
peyva neguhêrbar rz değişmez sözcük
peyva neguhêzbar rz/nd değişmez sözcük
peyva neyînî rz/nd olumsuz sözcük
peyva pêkhatî rz/nd türetilmiş sözcük
peyva pir ji mirovê ehmeq re ye çok söz ahmaklar için sarfedilir
peyva sade rz/nd yalın sözcük, basit kelime
peyva sade (an jî saltgir) rz basit kelime
peyva tehl acı söz
peyva xurtkirî rz pekiştirmeli kelime * s+ip+sor kıpkırmızı * k+ip+kesk yemyeşil
peyva xwe dipêje hê dirêje kelimeleri tartarak konuşmak
peyva xwerû rz/nd basit kelime sade sözcük
peyva xwerû (sade an jî saltgir) rz basit kelime
peyva xweş mar ji qulê dertîne tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
peyvan m konuşma
peyvavêtin söz atmak.
peyvbaz nd/nt kelime oyuncusu (yazılarında kelimelerle oynayan)
peyvbazî m kelime oyunu
peyvbêj nd/nt konuşmacı
peyvbêjî m konuşmacılık
peyvdar konuşmacı.
nd/nt 1. sözcü 2. sözcü, röportör 3. konuşmacı
peyvdarî m 1. sözcülük 2. raportörlük 3. konuşmacılık
peyvên nemayê olmadık lâflar
peyvên nêzewate yakın anlamlı (kelimeler)
peyver nd/nt konuşmacı
peyverî m konuşmacılık
peyvgeh m 1. konuşma yeri 2. mihrap
peyvger nd/nt lâf taşıyıcı
peyvgerî m lâf taşıyıcılığı
peyvgerîn nd/nt lâf taşıyıcı
peyvgerînî m lâf taşıyıcılığı
peyvgiran rd büyük lâflar eden * nivîskarên peyvgiran büyük lâflar eden yazarlar
peyvguhêz nd/nt lâf taşıyıcı
peyvik m sözcük, kelime
peyvkar nd/nt konuşmacı
peyvkarî m konuşmacılık
peyvker nd/nt konuşmacı
peyvkirox nd/nt natık, söyleyen
peyvkiroxî m natıklık
peyvlirû rd açık sözlü
peyvnas nd/nt köken bilimci, etimolog
peyvnasî terminoloji.
m köken bilimi, etimoloji
peyvnasiyî rd köken bilimsel
peyvniwazî m 1. kompliman (gönül okşayıcı söz) 2. wj methiye
peyvniwazî kirin l/gh kompliman yapmak
peyvniwazîkirin m kompliman yapma
peyvok m 1. sözcük, kelime 2. rd konuşkan
peyvrêzî rz/m söz dizimi, sentaks
peyvrêziyî rz/rd söz dizimsel
peyvsazî rz/m morfoloji
peyvşîrîn rd hoş sohbet
peyvyar nd/nt konuşmacı
peyvyarî m konuşmacılık
peyvzan nd/nt etimolog, köken bilimci
peyvzanî m etimoloji, köken bilim
peyv hemû gotinên watedar ên zimanekî; bêje, kelîme *“peyva xweş, bihara dilan e”
(navdêr, mê) bêje, kelîme, gotin, çekû, çend tîpên anku herfên ku bi hev re tên nivîsîn û wateyekê didin: Armanca me ew e ku hemû peyvên kurdî di vê ferhengê de bên amadekirin. gotar, axiftina kesek dike yan dixwîne (bi taybetî yeke amadekirî): Peyva wî li ser giringiya ziman bû..
Herwiha: peyiv, peyîv.
ji: hevreha peyam ya, jiari, ji îraniya kevn peti-game (ber-gav) ji peti- (ber, ber bi ... ve) + game (gav; farisî û zazakî gam).
: hevpeyivîn, peyivandin, peyivîn, peyvik, peyvdar.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: peyv soranî: wişe zazakî: çeku (makî),
peyv darêjtin bêje saz kirin
peyv li peyvê sekinîn gotin hatin ser gotinê
peyva li rû, guneh efû (biwêj) yên ku eşkere û rû bi rû bibêjin zêde nayên tawanbar kirin. ma min tu derew kirine, çi hebe min li rûyê wê got. peyva li rû, guneh efû.
peyvdar berdevkê fermî yê dexgeheke mîrî an jî saziyekê
(navdêr) berdevk, nûner, kesa/ê ku li ser navê dezgehekê yan rêkxistinekê dipeyive û helwesta wê diyar dike.
Herwiha: peyivdar.
ji: peyv + -dar.
: peyvdarî, peyvdarîtî, peyvdartî
peyvdarî (navdêr, mê) rewşa peyvdarbûnê, xîtabet, berdevkî, xeberdoxî, gotinbêjî.
ji: peyvdar + -î
peyvî (navdêr, mê) ferhengî, qamûsî, belênî, sozî.
ji: peyv +-î
peyvik (navdêr, mê) peyvên kurt yan biçûk.
ji: peyv + ik
peyvkar (navdêr, mê) sazkar.
ji: peyv +-kar
peyvker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê peyv dike, gotardêr, qiseker, şorker, gotinbêj, axêver, bêjekar.
ji: peyv + -ker
peyvkî (rengdêr) bi peyvan, bi gotinan, devkî, bi peyivînê, bi axivînê, ne nivîskî.
Herwiha: peyivkî.
ji wêjeyê: Zimanê Peyvkî ji devê mirov di nava lêvan re bi guherandina hilma ji kezebê tê, derdikeve. Ji nava heyîneyan tenê mirov dikarin zimanê peyvkî bi kar bînin. Mirov ji bo hest, raman, daxwaz û armancên xwe bikaribin ji yekî/ê din re bînin ser ziman, zimanê peyvkî bi kar tînin.(H. Huseyîn Denîz: Em taybetmendiyên zimanê xwe binasin daku lê xwedî derkevin -II-, Amidakurd.com, 10/2007).
ji: peyv + -kî
peyvname (navdêr, mê) weşanek e ku tê de bêje û/yan biwêj li gor alfabeyê yan mijaran hatine rêzkirin û bi peyvine heman zimanî yan zimanek din hatine şirove- û ravekirin.
Hevwate: peyvheng, bêjename, ferheng, qamûs, biwêjname
peyvnamedaner (navdêr) danera/ê peyvnameyan yan peyvnameyekê, nivîsera/ê ferhengan yan ferhengekê, kesa/ê ferhengan dinivîse yan amade dike.
Herwiha: peyvnameçêker peyvnamekar peyvnamenivîs peyvnamevan.
Hevwate: bêjenameçêker bêjenamedaner bêjenamekar bêjenamenivîs bêjenamevan ferhengçêker ferhengdaner ferhengkar ferhengnivîs ferhengvan leksîkograf leksîkografer qamûsçêker qamûsdaner qamûskar qamûsnivîs qamûsvan.
ji: bêjename + daner.
: bêjenamedanerî
peyvnameyî (navdêr, mê) ferhengî, qamûsî, leksîkal.
ji: peyvname +-yî
peyvnas (navdêr, mê) bêjenas, etimolog, etîmolog.
ji: peyv +-nas
peyvnasî (r) zanista ku cureyên bêjeyan diferisîne û jê re rêbazan datîne
(navdêr, mê) etîmolojî, koknasî, rehnasî
peyvnasiyî (navdêr, mê) etîmolojîk.
ji: peyvnas +-iyî
peyvok (navdêr, mê) axivok, bixeberdan, xeberdanhez.
ji: peyv +-ok
peyvokî (rengdêr) axivokî, bixeberdanî, xeberdanhezî.
ji: peyv +-okî
peyvrêzî (navdêr, mê) sentaks, hevoksazî, hevoknasî.
: peyvrêzîyî
peyvsazî (navdêr, mê) hevoksazî, wîşesazî, sentaks.
ji: peyv +-sazî
peyvzan (navdêr, mê) dariştinzan.
ji: peyv +-zan
peyv word
f. word, conversation, talk: me peyv dagerand ser huner û edebiyatê=we turned the conversation to art and literature.
peyvik f. expression
peyv m. vate n., laf n., qese n., qisa m., qale m., soz n.
m. çekûye, kelîme m.
peyv bi peyv çekû bi çekûye, kelîme bi kelîme
peyv gerîn m/n. vateçarnayox, lafçarnayox, qeseçarnayox n.
peyva çêbûyî n. rz. çekûya virastîye, çekûya peydabîyayîye m.
peyva çêkirî n. rz. çekûya virastîye, çekûya peydabîyayîye m.
peyva guhêrbar n. çekûya vurîyayoxe m.
peyva hemdeng n. hemvenge, homonî m., çekûya hemvenge m.
peyva hevedudanî n. rz. çekûya yewbîyayîye m., çekûya pêrabestîye m.
peyva kurtkirî n. çekûya kilmkerdîye m.
peyva neguhêrbar n. çekûya nêvurîyayoxe, çekûya nêbedelîyayoxe m.
peyva neyînî n. çekûya nêyînîye m.
peyva sade n. rz. çekûya sadîye m.
peyva xwerû n. rz. çekûya sadîye m.
peyvdar m/n. verfek n.
peyvdarî m. verfekîye, verfekênî m.
peyvik m. çekûye, kelîme m.
peyvnas m/n. etîmîlog, çekûsinas, çekûnas n.
peyvnasî m. etîmîlogî, çekûsinasîye, etîmîlojî, çekûnasîye n.
peyvniyazî m. pesnname., goynayisname., beredname., methîye m.
peyvsazî m. rz. alincsazîye, çekûsazîye, sentaks, çekûawayîye, alincavanîye m.
peyvsaziyî rd. çekûyên, sentaktrîk