Encamên lêgerînê
peyivîn m 1. konuşma 2. konuşmak (söylev verme, konuşma yapma) 3. konuşma (konuşma dili olarak kullanma) 4. konuşma (düşüncelerini herhangi bir araç kullanarak anlatma) 5. konuşma (ilişki kurma veya ilişkiyi sürdürme) 6. konuşma (belli bir biçimde söyleme) 7. mec konuşma (şık ve zarif görünmek)
l/ngh 1. konuşmak * zarok hîna napeyive çocuk daha konuşamıyor 2. konuşmak (söylev vermek, konuşma yapmak) * ez dê vê heftiyê di civînê de bipeyivim bu hafta toplantıda konuşacağım 3. konuşmak (konuşma dili olarak kullanmak) * zimanê Kurdî baş dipeyive Kürtçeyi iyi konuşuyor 4. konuşmak (düşüncelerini herhangi bir araç kullanarak anlatmak) * mirovên lal bi îşaretan bi hev re dipeyivin dilsizler işaretlerle birbirleriyle konuşuyorlar 5. konuşmak (ilişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek) * em bi kesên li qata jêrê re dipeyîvin alt kattakilerle konuşuyoruz 6. konuşmak (belli bir biçimde söylemek) * di qirika xwe de dipeyive genizden konuşuyor 7. mec konuşmak (şık ve zarif görünmek)
peyivîn (1 şîrove)(lêker)(navdêr, mê) axivîn, axaftin, xeber dan, qese kirin, qise kirin, suhbet kirin, çêrr kirin, şor kirin, peyvîn peyam bi alîkariya zimanî ragihandin, axiftin.


Hevwate: dehn kirin, den kirin.

Herwiha: peyvîn.

Bi alfabeyên din: erebî-kurdî: په‌يڤین.
Tewîn: Lêker: -peyiv- ku-conj-în.
Têkildar: peyivandin.

ji: peyv + -în
Peyvên têkildar, hevpeyivîn, peyivandin, peyvkar, peyvkarî, peyvşirîn
peyivîn/dipeyive/bipeyive 1. xeber dan 2. axaftin 3. qise kirin *“bi qasî bejna xwe bipeyive”
peyivîn to speak; to give a speech
(bipeyive) to talk
v.i. to talk, speak: ez zêde pê re nepeyivîm=I didn’t speak to him long
v.i. to talk, speak: ez zêde pê re nepeyivîm=I didn’t speak to him long
peyivîn lg. pêmitene, pêmawitene, peymitene, peymawitene
lg. . qese kerdene, qal kerdene, laf kerdene, mijûl bîyene, qisey kerdene, qesey kerdene
m. qesekerdis, qalkerdis, lafkerdis, qiseykerdis, qeseykerdis n.