Encamên lêgerînê
petîn m 1. çürüme, çürüyüş (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılma) 2. çürüme (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirme)
l/ngh 1. çürümek (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak) * laşên ku di erdê de petîne toprakta çürümüş bedenler 2. çürümek (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek)
petîn rizîn, rizîbûn, petotbûn, hizhizîn, rizî bûn, petot bûn, pûçbûyîn