Encamên lêgerînê
pesn n övgü, övme
pesn (i) m sayıklama * ji pesnan axaftin (peyîvîn, xeberdan an jî qise kirin) gaibten konuşuyor)
pesn dan övmek, takdir etmek.
l/gh 1. övmek, methetmek 2. pohpohlamak
övmek
pesn û pis övgü
pesn û wesn övgüler
pesnane h övgüce
pesnayî m övünme
pesnbêj nd/nt methiyeci
pesnbêjî m methiyecilik
pesndan m 1. övme, methetme 2. pohpohlama
pesndar nd/nt övücü, övüngen, methiyeci
pesndarî m övücülük, övüngenlik
pesndarî kirin l/gh tezgahtarlık yapmak, methetmek (bir malı satmak için fazlacak konuşmak)
pesndayî rd 1. övülmüş 2. övgücü
pesndayîli erdê mayî övüngenler sevilmez
pesndayîn m 1. övüş, methediş 2. pohpohlayış
pesndayîtî m övgücülük
pesnê (yekî) dan 1) (birini) övmek 2) (birini) pohpohlamak
pesnê ji bû menfeatê söz rüşveti
pesnê xwe dan l/bw övünmek * pir pesnê xwe dide çok övünüyor
kendini övmek, övünmek
pesnkar nd/nt övgücü
pesnkarî nt övgücülük
pesnker nd/nt övgücü
pesnkerî m övgücülük
pesnname m 1. beğence, takriz 2. wj/m methiye
pesnok nd/nt 1. övücü, övüngen 2. methiyeci, pohpohçu, koltukçu (yüze karşı övmeyi huy edinmiş kimse)
pesnokatî m 1. övücülük, övüngenlik 2. methiyecilik, pohpohçuluk, koltukçuluk
pesnokî m 1. övücülük, övüngenlik 2. methiyecilik, pohpohçuluk, koltukçuluk 3. rd övüngence
pesnoyî kendini öven, övgücü.
rd övgücü, övüngen
pesnoyîtî m övgücülük, övüngenlik
pesnwer rd övgüye değer
pesnwerî m övgüye değer olma
pesn 1. nîşandana kar, xebat û kesayetiya mirovî; pa 2. fort, fors *“derew li biyaniyê, pesn li pîriyê”
(navdêr) gotinên xweş û şirîn ku kesek yan tiştek pê têt bihagirankirin anku mezinkirin, pesandin, pesinîn.
Herwiha: pesin.
Hevwate: meth.
Bide ber: pesind.
Bikaranîn: Lêker: pesn dan, pesn kirin. Navdêr: pesndan, pesnkirin.
: pesnder, pesnderî, pesnik, pesnkar, pesnkarî, pesnker, pesnkerî, pesnkirî, pesno, pesnok, pesnokî
pesn dan 1. pa dan, medh kirin 2. fors kirin *“mala bavê min dûr bûya, min dê têr pesna wan bida”
(lêker)(Binihêre:) pesn
pesn dîtin (lêker) qedr dîtin.
ji: pesn + dîtin
pesn kirin (lêker)(Binihêre:) pesn
pesna xwe dan fortê xwe avêtin
pesnayî (navdêr, mê) pesinîn.
ji: pesn +-ayî
pesnbar (rengdêr) pesindkirî, pesindar.
ji: pesn +-bar
pesndan (navdêr, mê) (Binihêre:) pesn
pesndar (rengdêr) pesnoyî, pesnker, senakar, methker, fortek, pesnok, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesnwer, zirtole, zirtonek.
ji: pesn +-dar
pesndarî (navdêr, mê) pesnoyîtî, pesnkerî, fortekî, pesnokî, zirtoyîtî, zirtokî, pesnwerî, zirtekî, zirtonekî.
ji: pesn +-darî
pesndarî kirin (lêker) dezgehdarî kirin.
ji: pesndarî + kirin
pesnê ci dayene (Zazaki) pesn dan
pesnî (navdêr, mê) pesinkarî, pesindar, firave, fişar, jiberaxiftin, şeydabûn, pesn.
ji: pesn +-î
pesnîn (lêker) kêfxweş bûn, pesnayî.
ji: pesn +-în
pesnker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê pesn dike, fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnwer, zirtole, zirtonek, senakar, methker.
ji: pesn + -ker
pesnkerî (navdêr, mê) pesnoyîtî, pesndarî, fortekî, pesnokî, zirtoyîtî, zirtokî, pesnwerî, zirtekî, zirtonekî.
ji: pesn +-kerî
pesnkî (navdêr, mê) bi pesnî.
ji: pesn +-kî
pesnkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pesn kirin
pesnkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pesn
pesnname (navdêr, mê) teqrîz.
ji: pesn +-name
pesnok (rengdêr) medah, medheker, senaker, çalûs, pesinder
pesnokî (navdêr, mê) fortekî, pesnoyîtî, zirtoyîtî, zirtokî, pesndarî, pesnkerî, pesnwerî, zirtekî, zirtonekî.
ji: pesnok + -î
pesnoyî (navdêr, mê) xwe pesend, pesnker, pesndar, senakar, methker, fortek, pesnok, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesnwer, zirtole, zirtonek.
ji: pesn +-oyî
pesnwer (navdêr, mê) fortek, pesnok, pesnoyî, zirtoyî, zirtek, zirtok, pesndar, pesnker, zirtole, zirtonek, senakar, methker.
ji: pesn +-wer
pesnwerî (navdêr, mê) fortekî, pesnokî, pesnoyîtî, zirtoyîtî, zirtokî, pesndarî, pesnkerî, zirtekî, zirtonekî.
ji: pesn +-werî
pesn praise
(m.) praise
pesn dan to praise
to praise
pesn û sena glory
pesnê m. trace
pesnê xwe dan to boast, to brag
pesno vaunting
pesnokî vaunt
pesn Belobigung
Bewunderung
Lob
pesna xwe dan prahlen
sich loben
pesnê xwe dan angeben
brüsten, sich ~
freuen, sich ~
loben, sich ~
prahlen
pesn n. pesne m., beredî m., beradî m., meth m., goynayis n.
pesn dan lg. pesênayene, goynayene, berednayene, meth kerdene, pesne dayene
pesna xwe dan tz. xo pesênayene, xo goynayene, xo beradnayene, pesna xo dayene
pesna yekî dan lg. yew pesênayene, yew goynayene, yew berednayene, pesna yewî dayene
pesndan m. pesênayis, goynayis, berednayis, methkerdis, pesnedayis n.
pesndar rd. pesênayox, goynayox, beradnayox, methker, pesndar, pesndayox
pesndarî m. fortoxîye, firfireyîye, zirtoxîye, fortoxênî m.
m. pesênayoxîye, goynayoxîye, berednayoxîye, pesndarîye, methkerîye, pesndayoxîye, pesênayoxênî, goynayoxênî, berednayoxênî, pesndayoxîye m.
pesndayîn m. pesênayis, goynayis, berednayis, methkerdis, pesnedayis n.
pesnê xwe dan tz. xo goynayene, xo pesênayene, xo berednayene, pesna xo dayene, bereda xo dayene, pesîyene, goyîyene
pesnken m. pesênayoxîye, goynayoxîye, berednayoxîye, pesndarîye, methkerîye, pesndayoxîye, pesênayoxênî, goynayoxênî, berednayoxênî, pesndayoxîye m.
pesnker m/n. pesênayox, goynayox, berednayox, pesndar, methker, pesndayox n.
pesnname m. pesnname. goynayisname. beredname. methîye m.
pesnoyî m. pesênayoxîye, goynayoxîye, berednayoxîye, pesndarîye, methkerîye, pesndayoxîye, pesênayoxênî, goynayoxênî, berednayoxênî, pesndayoxîye, methkerîye m.
pesnoyîtî m. pesênayoxîye, goynayoxîye, berednayoxîye, pesndarîye, methkerîye, pesndayoxîye, pesênayoxênî, goynayoxênî, berednayoxênî, pesndayoxîye, methkerîye m.