Encamên lêgerînê
perva perwa, fikare, tirs m
perwa, fikare, tirsm
pervane balığı bnr ay baliğı
1. mirmirk, pirpirk, fırfirok, pilpilîk (mînmînikên biçûk ku bi şev li dora agir diçin û tên) 2. perwane 3. perwane (fermana ku di heyna Selçûqiyan de ji xwediyê has, zeamet û tîmaran re dihate derxistin) dîr/m
1. mirmirk, pirpirk, firfirok, pilpilîk (mînmînikên biçûk ku bi şev li dora agir diçin û tên) 2. perwane 3. perwane (fermana ku di heyna Selçûqiyan de ji xwediyê has, zeamet û tîmaran re dihate derxistin) dîr/m
pervane balığı bnr ay balığ
pervane gibi weka mozeqirtikê, eynî mozeqirtik e
weka mozeqirtikê, eynî mozeqirtik e (birine)
pervane olmak weka mozeqirtikê li pey bûn, mîna mozeqirtikê jê neqetîn pê re bûn
weka mozeqirtikê li pey bûn, mîna mozeqirtikê jê neqetîn pê re bûn
pervane olmak (birine) Wekî mozeqirtikê li pey bûn. Mîna mozeqirtikê jê neqetîn.
pervaneci perwanedar (kesê ku di dîwana Selçûqiyan de ji deftera arazî berpirs bû) n
perwanedar (kesê ku di dîwana Selçûqiyan de ji deftera arazî berpirs bû) n
pervaneli perwanedar, biperwane rd
perwanedar, biperwane rd
pervanesiz bêperwane rd
bêperwane rd
pervari Berwarî, Zezxêr (Navçeyeke girêdayî sêrtê)
pervası olmamak fikareya (wî) tune bûn, jê fikare nekirin
fikareya (wî) tune bûn, jê fikare nekirin
pervasız bêperwa, bêfikare, bêtirs rd
bêperwa, bêfikare, bêtirs rd
pervasızca bêfikarane, bi bêperwa h
bêfikarane, bi bêperwa h
pervasızlık bêperwatî, bêperwayî, bêfikaretî, bêtirsî m
bêperwatî, bêperwayî, bêfikaretî, bêtirsî m
pervaz 1. perwaz, perpaz (perwazê derî û paceyan) 2. perwaz ji bo devzendik û devdeling û dawê kincan) 3. perwaz, perawêz (perwazê berg û celdan) m
1. perwaz, perpaz (perwazê derî û paceyan) 2. perwaz (ji bo devzendik, devdeling û dawê kincan) 3. perwaz, perawêz (perwazê berg û celdan) m
pervazlı 1. biperwaz, pervwazdar 2. perwazkirî rd
1. biperwaz, pervwazdar 2. perwazkirî rd
pervazsız 1. bêperwaz 2. bêperwaz, perwaznekirî rd
1. bêperwaz 2. bêperwaz, perwaznekirî rd
pervaz (n) bakınız: perwaz (n)