Encamên lêgerînê
pergel pergel, pergar mat/m
pergel, pergar mat/m
pergelleme pergarkirin m
pergarkirin m
pergellemek pergar kirin l/gh
pergar kirin l/gh
pergelleri açmak gav rahêlan
Gavên xwe zû û bilez avêtin.
pergel mat/m pergel, yayçizer
pergel instrument
Regelung
System
pergel m. mot. pergel, pergal n.