Encamên lêgerînê
pergî zar.
m karşılama
pergî (i) ant/nd kulak davulu, zar
pergî (yekî) bûn (birine) rast gelmek, rastlamak, (biriyle) karşılaşmak
pergî (yekî) hatin (birine) rast gelmek, rastlamak (biriyle) karşılaşmak
pergî bûn l/ngh rastlaşmak, rastlamak
pergî hev bûn l/bw (birbiriyle) karşılaşmak
pergî hev hatin l/bw (birbiriyle) karşılaşmak
pergîbûn m rastlaşma, rastlama
pergîbûyîn m rastlama, rastlayış
pergîkar nd/nt karşılamacı
pergîkarî m karşılamacılık
pergîn m karşılama
pergîngeh m karşılama yeri
pergînî ant/rd zarsı
pergîvan nd/nt karşılamacı
pergî xavik û postikekê şefaf ê ku li ser nebat û endamên hesas û tenik tê dîtin
(rengdêr) kelpik, tîvkil, :pergîyê keskanê pergîyê berîyê
pergîn 1. rasthatin 2. pêşeroj
pergîvan (navdêr, mê) pêşwaz.
ji: pergî +-van
pergî (+ construct) hatin v.i. to come across, find. çûn pêrgî=to go to find
pergî m. ana. zar, zarik, tofilk n.
pergî hev bûn lng. . rastêyewbînî ameyene, rastêyewbînî bîyene
pergîhevbûn m. rastêyewbînîbîyayis, rastêyewbînîameyis/?.
pergîn m. pezir, qebûl, hewên, qewûl, qowil, qewil n.