Encamên lêgerînê
peregendefiroş nd/nt perakendeci
peregendefiroşî m perakendecilik