Encamên lêgerînê
peranî n 1. canavar (kurt gibi cana kıyan yabanî hayvan, yırntıcı hayvan) 2. kurt sürüsü 3. mec arsız, yaman kimse 4. rd canavar * eynî peranî ye canavar gibi, saldırgan (acımasız, zalim kimse)
peranîtî m canavarlık
peranî rd. mec. canewer, ganawir