Encamên lêgerînê
peq m 1. kabarcık 2. baloncuk, kabarcık
peqan m patlama
peqandî rd 1. patlak 2. patlak (araba tekerleği için)
peqandin patlatmak.
m 1. patlatma (patlamak işine yol açma) 2. patlatma (bir silâhı veya bir patlayıcı maddeyi ateşleme) 3. patlatma (yarayı, çıbanı vb. içindeki iltıhabı dışarı çıkarma) 4. mec patlatma (bir insanın sabrını tüketme, bir kimseyi nispet vererek kızdırma)
l/gh 1. patlatmak (patlamak işine yol açmak) * min dengekî tûj ê ku guhê mirovan dipeqand, bihîst kulakları patlattan bir ses duydum 2. patlatmak (bir silâhı veya bir patlayıcı maddeyi ateşlemek) * demançe teqand tabancayı patlattı 3. patlatmak (yarayı, çıbanı vb. içindeki iltıhabı dışarı çıkarmak) * birîn peqand yarayı patlatmak 4. mec patlatmak (bir insanın sabrını tüketmek, bir kimseyi nispet vererek kızdırmak) * bes e, we camêr teqand yeter, adamı patlatınız
peqav m su kabsarcığı
peqijok n kabarcık
peqijokî rd kabarcıklı
peqik kabarcık.
m 1. kabarcık 2. baloncuk
peqik dan balon vermek
peqilk bj/m kabarcık
peqilk dan (yara) su toplamak
peqilkî rd kabarcıklı
peqîn l/ngh 1. patlamak, ateş almak etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılmak, infilâk etmek) * nepoxa ku min jê re kirîbû peqiya ona satın aldığım balon patladı * dînamît peqiyaye dinamit patlamış 2. patlamak (genellikle iç basıncın artması yüzünden bir şey yarılmak) * hin çalên kanalîzasyonê cih bi cih peqiyabûn kanalizasyon çukurları yer yer patlamıştı 3. patlamak (yara, çıban vb. içindeki iltihabın dışarıya çıkması) * birîn peqiya yara patladı 4. patlamak (ansızın bir gürültü duyulmak) 5. mec patlamak (çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek) * min xwe ranegirt, ez peqiyam dayanamadım patladım 6. mec patlamak (zorlu tepki göstermek)
m 1. patlama, ateş alma etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılma, infilâk etme) 2. patlama (genellikle iç basıncın artması yüzünden bir şey yarılma) 3. patlama (yara, çıban vb. içindeki iltihabın dışarıya çıkması) 4. patlama (ansızın bir gürültü duyulma) 5. mec patlama (çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etme 6. mec patlama (zorlu tepki gösterme)
peqîn pê ketin patlak vermek
peqînbar rd patlamalı * motora peqînbar patlamalı motor
peqîşk n kabarcık
peqiyayî rd 1. patlak 2. patlak (araba tekerleği için)
peqle (i) bot/n 1. bakla (Vicia faba) 2. bakla (bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi)
peqle (ii) rd patlak * çavên wî yên peqle onun o patlak gözleri
peqlik m kabarcık
peqlikê sabûnê sabun kabarcığı
peqlok m kabarcık
peqok m 1. kabarcık 2. baloncuk
peqok dan balon vermek
peqoq m kabarcık
peqpeq m kabarcık
peqpeqok n kabarcık
peqpeqokî rd kabarcıklı
peqpeqonk m 1. kabarcık 2. balon, baloncuk * çav lê bûn peqpeqonk gözleri balon gibi oldu
peqpeqonkî rd 1. kabarcıklı 2. baloncuklu
peqpeqoq m kabarcık
peqsîmet m peksimit
peqûşk m 1. kabarcık 2. balon, baloncuk
peqyayî patlak.
peq pizika bi elemê nepixandî û werimandî.
peqandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye peqandin.
Têkildar: peqî, peqiyayî.
Bide ber: teqandî.
ji: peqand + -î
peqandin (lêker)(navdêr, mê) kun kirin û hewa ji ber birin: Xirrxalek tirimpêla min hatibû peqandin. teqandin, kirin agir. Tewîn: Lêker: -peqîn-.
Têkildar: peqîn.
Bide ber: teqandin.
ji: peq + -andin, ihtimalen onom lê belkî jiarami ܦܩܥܐ (peqa), hevreha îbrî פקע (pêqa) + kurdî -în.
: peqandî, peqîner, peqînerî, peqîninde, peqînindetî, peqînindeyî
peqandin / dipeqîne / bipeqîne tiştên nepixî teqandin
peqbûn (navdêr, mê) peqîn, :erdê bûye peq , :lêvêd wî yê bûyne peq
peqijîn / dipeqije / bipeqije xwe bi xwe peqîn
peqîjok (navdêr, mê) peqilk, peqik
peqijok peqpeqokên sirûştî
peqik (navdêr, mê) kulik, vilik, bilqik.
Bikaranîn: Lêker: peqik dan. Navdêr: peqikdan
peqik dan (lêker)(Binihêre:) peqik
peqikdan (navdêr, mê) (Binihêre:) peqik
peqilk (lêker)(navdêr, mê) peqlîşk, gogên xulole yên ji avê, ava xulole, Hemû gogên xulole yên ku ji tiştên nerm wek av, herî, benîşt û hwd çêdibin.
ji wêjeyê: Ji bo ku baweriyeke xurt bide dadmend, wê dengê xwe qalintir bikira û wê awirên xwe weke tîrêjên rojê bidaya ser çavên wî. Bi wê kelecanê di hundirê menzelê de hey diçû û dihat. Weke ava kelî bi peqilk, ricifandinek di bedena wî de saz bûbû. (wateya yekemîn) Yekê benîştê xwe kir peqilk û bi tiliyên xwe yên mîna mirdiyaqan îşaret kir. Ji dengê muzîkê dengê wê neçûyê, lê wî ji îşaretkirina wê fahm kir ku bang li wî dike. (wateya duwemîn) jêder.
Hevwate: bilq.
ji: Ji peq.
: peqilk dan, peqilkî, peqilk pê ketin
peqilkî (navdêr, mê) rewşa peqilkbûnê, peqpeqokî, bilqokî, biloqî.
ji: peqilk + -î
peqîn (lêker)(navdêr, mê) kun bûn û hewa ji ber çûn: Xirrxalek bisiklêta min peqiye. teqîn, ji ber hêza xwe ya hindirrîn parçe-parçe bûn û ziyan gihandin derdorên xwe: Bombe peqî û du kes birîndar kirin..
Herwiha: peqiyan. Tewîn: Lêker: -peq-. Têkilî: peqandin.
Bide ber: teqîn.
ji: peq + -în, ihtimalen onom lê belkî jiarami ܦܩܥܐ (peqa), hevreha îbrî פקע (pêqa) + kurdî -în.
: peqiyayî, peqî, peqok
peqîn / dipeqe / bipeqe 1. bişkuvîn 2. bişku vebûn *“gul li gulê dinêre û dipeqe”
peqînbar (rengdêr) rabûnbar.
ji: peqîn +-bar
peqînbarîtî (navdêr, mê) teqinbarîtî.
ji: peqînbar +-îtî
peqîndar (rengdêr) peqînî.
ji: peqîn +-dar
peqîndarîtî (navdêr, mê) teqîndarîtî.
ji: peqîndar +-îtî
peqînî (navdêr, mê) peqîndar.
ji: peqîn +-î
peqîşk pivdankên biçûk yên ba têde wek bilqkên avê sabûnê û htd cihek vala yan xulole, :peqî kakezwanê , :destên min peqî kên lê hatîn jiber bivrî
peqîşkî (navdêr, mê) fîrhayî.
ji: peqîşk + -î
peqiyayî (rengdêr) teqiyayî, tekerê peqiyayî
peqlîşk (navdêr, mê) bilq
peqloşk (navdêr, mê) avle, pirzik, girmişk, xurîk
peqnayene (Zazaki) peqandin
peqok (navdêr, mê) nepixokên avê yan jî yên sabûnê
peqpeq cihê werimî yê bi kêm û amas
peqpeqok 1. gogikên ku bi ser ava pir kelyayî û kefa sabûnê dikevin 2. peqpeq
(navdêr, mê) Riwekeke ku tê fêkîyên wê tineye. Li nav erda wek zexel çê dibe. Ji ber ku tovê vê riwekê li hendir tiştên wek torbeya/nepoxa çêdibe û mirov dikare wana biteqîne an bi peqîne li Qoserê ji vê riwekê re tê gotin peqpeqok
peqpeqokî (navdêr, mê) peqilkî, bilqikî, peqijokî, biloqî, bilqokî, peqpeqonkî.
ji: peqpeqok + -î
peq m. bilqe, pilike, pilqik, bilqoke m.
peqandin lg. teqnayene, peqnayene, feteqnayene, patnayene
m. teqnayis, peqnayis, feteqnayis, patnayis n.
peqandina çîyayê agirîn n. teqayisê volkanî, teqayisê koyê adirinî n.
peqijok m. balone, balore m.
peqilk m. bilqe, pilike, pilqik, bilqoke m.
peqîn lng. . teqayene, peqayene, feteqîyene, tapayene
m. teqayis, peqayis n.
peqiq m. bilqe, pilike, pilqik, bilqoke m.
peqle n. bot. beqla, bacîce, baqla, bankila, baklê, palqawike, bonkila m.
peqlewe m. peqlewa, beqlewa, baklawa m.
peqpeqok m. bilqe, pilike, pilqik, bilqoke m.
peqsîmet m. kakij, peksîmet, kijnan, nano kakij, nano husk n.