Encamên lêgerînê
pepik (i) n 1. pati (küçük çocuk ayağı) 2. ayakçık 3. pabûç (çocuk dilinde) 4. pabuç (masa, sandalye gibi mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plâstik eklenti)
pepik (ii) n 1. paça (kasaplık hayvanın kesilmiş ayakları) 2. paçe (kasaplık hayvanların kesilmiş ayaklarından yapılan yemek)
pepik (iii) zo/n kurtcuk (solucan)
pepik (iv) bot/n bir tür bitki
pepike n pabuç (çocuk dilinde)
pepikê kewê bot/nd bir tür bitki
pepikfiroş nd/nt 1. paçacı (satan kimse) 2. m paçacı (paça satılan dükkan)
pepikfiroşî m paçacılık
pepikpêj nd/nt paçacı (pişirip satan kimse)
pepik (navdêr) kund, pepûk, sava, pitik, zarrokê/a biçûk.
Bide ber: pêpik
pepik her yek ji pêpelokan (sêlm, mêrdîwan). merdîwanek ji pepikan pêk tê.

mînak: sêlma 15 pepik e.
pepikfiroş (navdêr, mê) çaqotfiroş.
ji: pepik +-firoş
pepikfiroşî (navdêr, mê) çaqotfiroşî.
ji: pepik +-firoşî
pepik (m.) mutton leg, goat leg
pepik n. pape, papike, lingeke m.
m. paçe n., xase m., pape m.
pepikfiros m/n. paçerotox, xasrotox n.
pepikfirosî m. paçerotoxîye, xasrotoxîye, paçerotoxênî, xasrotoxênî m.
pepik (n) şerit, tenya