Encamên lêgerînê
pelkut m haşat
pelkut bûn l/ngh haşat olmak
pelkut kirin l/gh haşat etmek
pelkutbûn m haşat olma
pelkutkî h haþat edercesine
pelkutkî kirin l/gh haşat etmek
pelkutkîkirin m haşat etme
pelkutkirin m haşat etme