Encamên lêgerînê
pelaştin m 1. yıkma, yıkış 2. dağıtma (güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açma) 3. mec dağıtma, feshetme, lağvetme 4. dağıtma (kurulu bir düzeni bozma)
l/gh 1. yıkmak * pir bi dînamêtê pelaştin köprüyü dinamitle yıktılar 2. dağıtmak (güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak) * bi kulmekê mêjiyê wî pelaşt bir yumrukla beynini dağıttı 3. mec dağıtmak, feshetmek, lağvetmek * kooperatîfa xwe pelaştin kooperatiflerini dağıttılar 4. dağıtmak (kurulu bir düzeni bozmak)
pelaştin (lêker)rakirin, hilweşandin, hilşandin, rûxandin, herîfandin, pelişandin, remandin, hedimandin, roxandin, xirandin, xarkirin, xerimandin, zerzilandin, herîftin, felişandin, herîşandin, fersandin, hurçandin. Tewîn: -pelêş-.
ji: pelaş +-tin