Encamên lêgerînê
pehnî ant/m 1. topuk 2. ökçe * sola ku pehniya wê bilind e yüksek ökçeli ayakkabı 3. ökçe (topuğun arka bölümü)
pehnî (ii) m 1. yassılık 2. rd düzlemsel
pehnî dan l/gh mahmuzlamak, tepiklemek, üzengilemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnî dan (…) tepiklemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnî dan hesp mahmuzlamak, üzengilemek
pehnî kirin l/gh tepiklemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnîdan m mahmuzlama, tepikleme, üzengileme (binek hayvanını yürütme)
pehnîkirin m tepikleme (binek hayvanını yürütme)
pehnîve rd saklı
pehnîya xwe li qûna xwe xistin argo yol tepmek
pehnî / pehnayî 1. rastayî 2. mehtî
pehnî m. ana. payna, pasna, basneke, paynek, pasnike, palsna, payeke m.
m. panîye, patîye, panênî m.