Encamên lêgerînê
pehn (i) rd düz (kısa ökçeli, ökçesiz ayakkabı)
pehn (ii) rd yassı
pehn bûn l/ngh 1. yassılanmak, yassılaşmak, yassılmak 2. düzlenmek 3. mec kurulmak, yayılmak * li ber xwarinê pehn bûye yemeğe kurulmuş
pehn kirin l/gh 1. yassılamak 2. düzlemek, düzletmek
pehnavk erd/m plâto, küçük plâto
pehnbûn m 1. yassılanma, yassılaşma, yassılma 2. düzlenme 3. mec kurulma, yayılma
pehnbûyîn m 1. yassılanış, yassılaşış, yassılma 2. düzleniş 3. mec kuruluş, yayılış
pehnî ant/m 1. topuk 2. ökçe * sola ku pehniya wê bilind e yüksek ökçeli ayakkabı 3. ökçe (topuğun arka bölümü)
pehnî (ii) m 1. yassılık 2. rd düzlemsel
pehnî dan l/gh mahmuzlamak, tepiklemek, üzengilemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnî dan (…) tepiklemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnî dan hesp mahmuzlamak, üzengilemek
pehnî kirin l/gh tepiklemek (binek hayvanını yürütmek)
pehnîdan m mahmuzlama, tepikleme, üzengileme (binek hayvanını yürütme)
pehnik rd yassı
pehnika bêrê kürek ayası
pehnikî rd yassıca
pehnikî bûn l/ngh yassılanmak, yassılaşmak
pehnikî kirin l/gh yassılamak
pehnikîbûn m yassılanma, yassılaşma
pehnikîkirin m yassılama
pehnîkirin m tepikleme (binek hayvanını yürütme)
pehnikîtî m yassılık
pehnîve rd saklı
pehnîya xwe li qûna xwe xistin argo yol tepmek
pehnkî h uzunlamasına
pehnkirin m 1. yassılama 2. düzleme, düzletme
pehnok (i) m Botan bölgesinde kız ve erkek karşılıklı, atışarak söyledikleri şarkı türü
pehnok (ii) rd yassı
pehnokî rd yassıca
pehn 1. rast 2. meht 3. tehtevêlkî
pehn bûn 1. meht bûn 2. pelçiqîn
pehn kirin 1. meht kirin 2. pelçiqandin
pehnî / pehnayî 1. rastayî 2. mehtî
pehnikî (navdêr, mê) panikî, panoşkî.
ji: pehnik + -î
pehnikî bûn (lêker)(Binihêre:) pehnikî
pehnikî kirin (lêker)(Binihêre:) pehnikî
pehnikîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pehnikî
pehnikîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pehnikî
pehn (adj.) wide
pehn kirin to flatten, to widden, to enlarge, to extend
pehnî (f.) width
pehniya solê (f.) heel
pehn m. pîne, payne (merdîm) m.
rd. pan, pat, pon, ban, pahn, pehn, pihun, pehan
pehn kirin lg. pan kerdene, pat kerdene
pehnbûn lng. . pan bîyene, pat bîyene, pon bîyene
m. panbîyayis, patbîyayis, ponbîyayis n.
pehnî m. ana. payna, pasna, basneke, paynek, pasnike, palsna, payeke m.
m. panîye, patîye, panênî m.
pehnikî rd. pankî, patkî, panane, patane
pehnkirin m. pankerdis, patkerdis n.